Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 6 z 6

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Názov podujatia:
České a slovenské regiony na počátku třetího mílenia (6. : 2001 : Brno, Česko)
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Vecné heslo:
inteligentné regióny
použitý na/viď od:
regióny inteligentné
inteligentný región
región inteligentný
pozri tiež:
regióny (Širší pojem)
Detaily Vecné heslo 0 záznamov
Vecné heslo:
prihraničné regióny
použitý na/viď od:
pohraničné regióny
pozri tiež:
Detaily Vecné heslo 0 záznamov
Vecné heslo:
regióny
použitý na/viď od:
región
pozri tiež:
regionálna ekonomika (Užší pojem)
regionálna politika (Užší pojem)
regionálny rozvoj (Užší pojem)
panregióny (Užší pojem)
mikroregióny (Užší pojem)
inteligentné regióny (Užší pojem)
euroregióny (Užší pojem)
Detaily Vecné heslo 0 záznamov
Názov podujatia:
Regióny a medzinárodná spolupráca ( 1991 : Michalovce, Slovensko)
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Názov podujatia:
Regióny - vidiek - životné prostredie (2004 : Nitra, Slovensko)
Detaily Názov podujatia 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha