Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 6 z 6

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Geografický názov:
Dolný Feďvernek (Zbrojníky, Slovensko)
použitý na/viď od:
Dolný Feďvernek
Dolný Feďvernek (Slovensko)
Dolný Fedvernek
Dolný Fedvernek (Slovensko)
Feďvernek Minor
Alsőfegyvernek
pozri tiež:
Zbrojníky (Slovensko) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Geografický názov:
Horný Feďvernek (Zbrojníky, Slovensko)
použitý na/viď od:
Horný Feďvernek
Horný Feďvernek (Slovensko)
Fegyuernek
Felswfeguernek
Fedwernek Maior
Horný Fedvernek
Horný Fedvernek (Slovensko)
Felsőfegyvernek
pozri tiež:
Zbrojníky (Slovensko) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Geografický názov:
Zbrojníky (Slovensko)
použitý na/viď od:
Zbrojníky
pozri tiež:
Levice (Slovensko : okres) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Zbrojníky (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad Zbrojníky
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Zbrojníky (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo Zbrojníky
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Zbrojníky (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Zbrojníky, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha