Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 7 z 7

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Geografický názov:
Švábolka (Vaľkovňa, Slovensko)
použitý na/viď od:
Švábolka
Švábolka (Slovensko)
Švábolka (Vaľkovňa, Slovensko : miestna časť)
miestna časť Švábolka (Vaľkovňa, Slovensko)
Vaľkovňa-Švábovka
pozri tiež:
Vaľkovňa (Slovensko) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Geografický názov:
Nová Maša (Vaľkovňa, Slovensko)
použitý na/viď od:
Nová Maša (Slovensko)
Nová Maša
Vaľkovňa-Nová Maša
Nová Maša (Vaľkovňa, Slovensko : miestna časť)
miestna časť Nová Maša (Valkovňa, Slovensko)
pozri tiež:
Vaľkovňa (Slovensko) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Geografický názov:
Vaľkovňa (Slovensko)
použitý na/viď od:
Vaľkovňa
Valkovňa
Vaľkovňa (Slovensko : miestna časť)
miestna časť Vaľkovňa (Slovensko)
pozri tiež:
Brezno (Slovensko : okres) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Vaľkovňa (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad (Vaľkovňa, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Vaľkovňa (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Vaľkovňa, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Vaľkovňa (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Vaľkovňa, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Zlatno (Vaľkovňa, Slovensko)
použitý na/viď od:
Vaľkovňa-Zlatno
Zlatno
Zlatno (Slovensko)
Zlatno (Vaľkovňa, Slovensko : miestna časť)
miestna časť Zlatno (Vaľkovňa, Slovensko)
pozri tiež:
Vaľkovňa (Slovensko) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha