Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 12 z 12

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Geografický názov:
Behynce (Tornaľa, Slovensko)
použitý na/viď od:
Behynce (Slovensko)
Behynce
Beje
pozri tiež:
Tornaľa (Slovensko) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Behynce (Tornaľa, Slovensko : kaštieľ)
použitý na/viď od:
Kaštieľ Szentiványiovcov (Tornaľa, Slovensko)
Tornaľa (Slovensko : kaštieľ)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Kaštieľ Tornalyiovcov (Tornaľa, Slovensko)
použitý na/viď od:
Tornaľa (Slovensko : kaštieľ)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Králik (Tornaľa, Slovensko)
použitý na/viď od:
Králik (Slovensko)
Králik
Királyi
Sajókirályi
pozri tiež:
Tornaľa (Slovensko) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Geografický názov:
Starňa (Tornaľa, Slovensko)
použitý na/viď od:
Starňa (Slovensko)
Starňa
Stranya
Sztárnya
Sajósztárnya
Starná
Sztarnya
Starňa
pozri tiež:
Tornaľa (Slovensko) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Geografický názov:
Tornaľa (Slovensko)
použitý na/viď od:
Tornaľa
Kuuy
Tornalya alias Kewy
Tornallya
Tornalja
Šafárikovo
Šafárikovo (Tornaľa, Slovensko)
Šafárikovo (Slovensko)
pozri tiež:
Revúca (Slovensko : okres) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Tornaľa (Slovensko). Mestský úrad
použitý na/viď od:
Mestský úrad Tornaľa
Mestský úrad (Tornaľa, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Tornaľa (Slovensko). Mestské zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Mestské zastupiteľstvo Tornaľa
Mestské zastupiteľstvo (Tornaľa, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Tornaľa (Slovensko : okres 1923-1960)
použitý na/viď od:
okres Tornaľa
Tornaľa okres
Tornaľa (Slovensko : okres)
Tornaľa (okres)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Tornaľa (Slovensko). Primátor
použitý na/viď od:
Primátor (Tornaľa, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Východoslovenské železiarne (Košice, Slovensko). Unicorn (Tornaľa, Slovensko)
použitý na/viď od:
Unicorn (Tornaľa, Slovensko)
pozri tiež:
Unicorn - ESK (Tornaľa, Slovensko) (Neskoršia hlavička)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským (Tornaľa, Slovensko)
použitý na/viď od:
ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským, Tornaľa
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha