Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 7 z 7

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Meno korporácie/akcie:
Gréckokatolícka cirkev. Farský úrad (Telgárt, Slovensko)
použitý na/viď od:
Gréckokatolícky farský úrad v Prešove
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Pusté Pole (Telgárt, Slovensko)
použitý na/viď od:
Pusté Pole (Slovensko)
Pusté Pole
Telgárt-Pusté Pole
Švermovo-Pusté Pole
Pusté Pole (Telgárt, Slovensko : miestna časť)
miestna časť Pusté Pole (Telgárt, Slovensko)
pozri tiež:
Telgárt (Slovensko) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Geografický názov:
Telgárt (Slovensko)
použitý na/viď od:
Telgárt
Thyrgart
Telgarth
Telgard
Tergarth
Švermovo
Garamfő
Švermovo (Telgárt, Slovensko)
pozri tiež:
Brezno (Slovensko : okres) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Telgárt (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad Telgárt
Obecný úrad (Telgárt, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Telgárt (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Telgárt, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Telgárt (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Telgárt, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Telgártsky viadukt (Telgárt, Slovensko : most)
použitý na/viď od:
Telgártsky viadukt
Telgártsky viadukt-Telgárt (Slovensko)
Telgártsky viadukt-Telgárt
Most v Telgárte
Most v Telgárte (Slovensko)
Detaily Geografický názov 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha