Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 6 z 6

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Meno korporácie/akcie:
Obecná knižnica (Starý Hrádok, Slovensko)
použitý na/viď od:
Obecná knižnica v Starom Hrádku
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Starý Hrádok (Slovensko)
použitý na/viď od:
Óvár (Slovensko)
Óvár
Starý Hrádok
Kisóvár
Owarky
Ovárky
Ovárky (Slovensko)
pozri tiež:
Levice (Slovensko : okres) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Starý Hrádok (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad Starý Hrádok
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Starý Hrádok (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo Starý Hrádok
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Starý Hrádok (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Starý Hrádok, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Zamla (Starý Hrádok, Slovensko)
použitý na/viď od:
Zamla
Zamla (Slovensko)
pozri tiež:
Starý Hrádok (Slovensko) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha