Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 9 z 9

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Meno korporácie/akcie:
Dolný dvor (Súľov-Hradná, Slovensko : kaštieľ)
použitý na/viď od:
Súľov (Slovensko : kaštieľ)
Kaštieľ v Súľove
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Hradná (Súľov - Hradná, Slovensko)
použitý na/viď od:
Hradna
Gradna
Súlowské Hradno
pozri tiež:
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Hradná (Súľov-Hradná, Slovensko : kaštieľ)
použitý na/viď od:
Súľov (Slovensko : kaštieľ)
Kaštieľ Hradná
Hradná (Slovensko : kaštieľ)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Súľov-Hradná (Slovensko)
použitý na/viď od:
Súlowské Hradno
pozri tiež:
Bytča (Slovensko : okres) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Súľov-Hradná (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad (Súľov-Hradná, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Súľov-Hradná (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Súľov-Hradná, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Súľov-Hradná (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Súľov-Hradná, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Súľov (Súľov-Hradná, Slovensko)
použitý na/viď od:
Zuloch
Zovlo
Zwlo
Swlow
Sullow
Szúlyó
Szúlyóhradna
Szulyóváralja
pozri tiež:
Súľov-Hradná (Slovensko) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Súľov (Súľov-Hradná, Slovensko : hrad)
použitý na/viď od:
Súľovský hrad (Súľov, Slovensko)
Hrad Súľov
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha