Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 6 z 6

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Geografický názov:
Nedozor (Rakša, Slovensko)
použitý na/viď od:
Nedozor
Nedozor (Slovensko)
Nedozer
Nodoser
Nodser
Numsyr
Nousyr
Notser
Nadaser
entmichal vel a.n. Nodoser
Nedožer
pozri tiež:
Rakša (Slovensko) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Geografický názov:
Rakša (Slovensko)
použitý na/viď od:
Rakša
Roxa
Raxa
Raksa
Kisraksa
pozri tiež:
Nedozor (Rakša, Slovensko) (Užší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Rakša (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad Rakša
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Rakša (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad (Rakša, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Rakša (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Rakša, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Rakša (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Rakša, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha