Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 7 z 7

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Geografický názov:
Nižný Zádiel (Prosiek, Slovensko)
použitý na/viď od:
Zadiel
Alsó Zadiél vel Bölcsháza
Nižnj Zadjl
Nižný Zádiel (Slovensko)
Nižný Zádiel
pozri tiež:
Prosiek (Slovensko) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Geografický názov:
Prosiek (Slovensko)
použitý na/viď od:
Prosiek
Prezeky
Prozyk
Prozek
Prosýk
Prószék
pozri tiež:
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Prosiek (Slovensko : kaštieľ)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Prosiek (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad (Prosiek, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Prosiek (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Prosiek, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Prosiek (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Prosiek, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Vyšný Zádiel (Prosiek, Slovensko)
použitý na/viď od:
Zadiel
Wissny Zadie
Vyšný Zádiel (Slovensko)
Vyšný Zádiel
pozri tiež:
Prosiek (Slovensko) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha