Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 6 z 6

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Geografický názov:
Železnô (Partizánska Ľupča, Slovensko)
použitý na/viď od:
Železnô (Slovensko)
Železnô (Partizánska Ľupča)
Železnô
pozri tiež:
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Geografický názov:
Magurka (Partizánska Ľupča, Slovensko)
použitý na/viď od:
Magurka
Magurka (Slovensko)
Magurka (Partizánska Lupča)
Partizánska Lupča - Magurka
Magurka (osada)
Magurka (Partizánska Lupča, Slovensko : osada)
osada Magurka
miestna časť Magurka
Magurka (Partizánska Lupča, Slovensko : miestna časť)
pozri tiež:
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Geografický názov:
Partizánska Ľupča (Slovensko)
použitý na/viď od:
Partizánska Ľupča
Partizánska Ľubča
Partizánska Ľubča (Slovensko)
Nemecká Ľupča
Lipcsche
Lupča
Németlipcse
Ľupča
pozri tiež:
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Partizánska Ľupča (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad Partizánska Ľupča
Obecný úrad (Partizánska Ľupča, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Partizánska Ľupča (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Partizánska Ľupča, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Partizánska Ľupča (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Partizánska Ľupča, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha