Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 6 z 6

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Meno korporácie/akcie:
Športcentrum Lučivná (Párnica, Slovensko)
použitý na/viď od:
Športcentrum Malá Lučivná
Lyžiarske stredisko Športcentrum Malá Lučivná
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Párnica (Slovensko)
použitý na/viď od:
villa Paranice
Párnica
Parowce
Parnicza
pozri tiež:
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Párnica (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad (Párnica, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Párnica (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Párnica, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Párnica (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Párnica, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Záhrabovo (Párnica, Slovensko)
použitý na/viď od:
Záhrabovo (Slovensko)
Záhrabovo
Zahrabow
Hrabouka
Zahrabowe
pozri tiež:
Párnica (Slovensko) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha