Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 3 z 3

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Meno korporácie/akcie:
Okresná ľudová knižnica (Liptovský Mikuláš, Slovensko)
použitý na/viď od:
Okresná ľudová knižnica v Liptovskom Mikuláši
OĽK Liptovský Mikuláš
Ľudová knižnica v Liptovskom Mikuláši
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Okresná knižnica Gašpara Fejérpataky-Belopotockého (Liptovský Mikuláš, Slovensko)
použitý na/viď od:
Okresná knižnica Gašpara Fejérpataky-Belopotockého v Liptovskom Mikuláši
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Okresná knižnica (Liptovský Mikuláš, Slovensko)
použitý na/viď od:
Okresná knižnica v Liptovskom Mikuláši
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha