Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 3 z 3

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Meno korporácie/akcie:
Nitrianský kraj (Slovensko). Krajský úrad
použitý na/viď od:
Krajský úrad v Nitre
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Nitriansky kraj (Slovensko)
použitý na/viď od:
Nitriansky kraj (Slovensko, 1949 - 1960)
Nitriansky kraj
kraj Nitriansky
pozri tiež:
kraje (Širší pojem)
Slovensko juhozápadné (Širší pojem)
Levice (Slovensko : okres) (Užší pojem)
Nitra (Slovensko : okres) (Užší pojem)
Šaľa (Slovensko : okres) (Užší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Nitriansky samosprávny kraj (Slovensko)
použitý na/viď od:
Vyšší územný celok Nitra
Úrad Nitrianského samosprávneho kraja
Trenčín. Úrad Nitrianského samosprávneho kraja
Úrad NSK
VÚC Nitra
VÚC
NSK
Samosprávny kraj Nitra
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha