Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 9 z 9

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Geografický názov:
Nitra (Slovensko : okres)
použitý na/viď od:
Nitra (okres : Slovensko)
okres Nitra
Nitra (okres)
Nitra (Slovensko : okolie)
Nitra (Slovensko : oblasť)
okres Nitra (Slovensko)
pozri tiež:
okresy (Širší pojem)
Nitriansky kraj (Slovensko) (Širší pojem)
Alekšince (Slovensko) (Užší pojem)
Báb (Slovensko) (Užší pojem)
Babindol (Slovensko) (Užší pojem)
Branč (Slovensko) (Užší pojem)
Bádice (Slovensko) (Užší pojem)
Cabaj-Čápor (Slovensko) (Užší pojem)
Čab (Slovensko) (Užší pojem)
Čakajovce (Slovensko) (Užší pojem)
Čechynce (Slovensko) (Užší pojem)
Čeľadice (Slovensko) (Užší pojem)
Čifáre (Slovensko) (Užší pojem)
Golianovo (Slovensko) (Užší pojem)
Hosťová (Slovensko) (Užší pojem)
Hruboňovo (Slovensko) (Užší pojem)
Jarok (Slovensko) (Užší pojem)
Jelenec (Slovensko) (Užší pojem)
Jelšovce (Slovensko) (Užší pojem)
Kapince (Slovensko) (Užší pojem)
Klasov (Slovensko) (Užší pojem)
Kolíňany (Slovensko) (Užší pojem)
Lehota (Slovensko) (Užší pojem)
Ľudovítová (Slovensko) (Užší pojem)
Lužianky (Slovensko) (Užší pojem)
Malé Chyndice (Slovensko) (Užší pojem)
Malé Zálužie (Slovensko) (Užší pojem)
Malý Cetín (Slovensko) (Užší pojem)
Malý Lapáš (Slovensko) (Užší pojem)
Melek (Slovensko) (Užší pojem)
Mojmírovce (Slovensko) (Užší pojem)
Nové Sady (Slovensko) (Užší pojem)
Paňa (Slovensko) (Užší pojem)
Pohranice (Slovensko) (Užší pojem)
Poľný Kesov (Slovensko) (Užší pojem)
Rišňovce (Slovensko) (Užší pojem)
Rumanová (Slovensko) (Užší pojem)
Svätoplukovo (Slovensko) (Užší pojem)
Šurianky (Slovensko) (Užší pojem)
Tajná (Slovensko) (Užší pojem)
Telince (Slovensko) (Užší pojem)
Veľká Dolina (Slovensko) (Užší pojem)
Veľký Cetín (Slovensko) (Užší pojem)
Veľký Lapáš (Slovensko) (Užší pojem)
Vinodol (Slovensko) (Užší pojem)
Žirany (Slovensko) (Užší pojem)
Zbehy (Slovensko) (Užší pojem)
Žitavce (Slovensko) (Užší pojem)
Štitáre (Slovensko) (Užší pojem)
Vráble (Slovensko) (Užší pojem)
Nitra (Slovensko) (Užší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Nitra (Slovensko : okres). Okresný národný výbor
použitý na/viď od:
Okresný národný výbor v Nitre
ONV Nitra
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Nitra (Slovensko). Okresný úrad
použitý na/viď od:
Okresný úrad v Nitre
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Okresná ľudová knižnica (Nitra, Slovensko)
použitý na/viď od:
Okresná ľudová knižnica v Nitre
OĽK Nitra
Ľudová knižnica v Nitre
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Okresný dom osvety (Nitra, Slovensko)
použitý na/viď od:
ODO v Nitre
ODO Nitra
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Okresná knižnica (Nitra, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Okresné múzeum (Nitra, Slovensko)
použitý na/viď od:
OM Nitra
OM v Nitre
Okresné múzeum v Nitre
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Okresný stavebný podnik (Nitra, Slovensko)
použitý na/viď od:
OSP Nitra
Okresný stavebný podnik š.p. Nitra
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Slovensko. Okresný súd Nitra
použitý na/viď od:
Okresný súd (Nitra, Slovensko)
Okresný súd v Nitre
OS v Nitre
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha