Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 5 z 5

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Geografický názov:
Dolné Merašice (Merašice, Slovensko)
použitý na/viď od:
Dolné Merašice (Slovensko)
Dolné Merašice
pozri tiež:
Merašice (Slovensko) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Geografický názov:
Horné Merašice (Merašice, Slovensko)
použitý na/viď od:
Horné Merašice (Slovensko)
Horné Merašice
pozri tiež:
Merašice (Slovensko) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Geografický názov:
Merašice (Slovensko)
použitý na/viď od:
Merašice
pozri tiež:
Hlohovec (Slovensko : okres) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Merašice (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad Merašice
Obecný úrad (Merašice, Slovensko)
OÚ Merašice
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Merašice (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta Merašice
Starosta (Merašice, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha