Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 7 z 7

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Geografický názov:
Maršová - Rašov (Slovensko)
použitý na/viď od:
Marsowafalwa
Marsofalva
Marsowa
Marsy
Marsova
Marsófalva
Maršova - Rašov (Slovensko)
Maršová
Maršová (Slovensko)
pozri tiež:
Bytča (Slovensko : okres) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Maršová - Rašov (Slovensko : kaštieľ)
použitý na/viď od:
Maršová (Slovensko : kaštieľ)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Maršová - Rašov (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad (Maršová - Rašov, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Maršová - Rašov (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Maršová - Rašov, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Maršová - Rašov (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Maršová - Rašov, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Rašov (Maršová - Rašov, Slovensko)
použitý na/viď od:
Rasov
Rassow
Rassowa
Rassó
Rašov (Slovensko)
Rašov
pozri tiež:
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Geografický názov:
Urbanov (Maršová - Rašov, Slovensko)
použitý na/viď od:
Urbanov (Slovensko)
Urbanov
Wrbanowcz
Urbanfalva
Beno-Urbanow
Urbanó
pozri tiež:
Detaily Geografický názov 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha