Výsledky hľadania autorít

 <<  <  1  2  3  4    >>

Výsledky 1 po 20 z 69

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Geografický názov:
Čenkovské hradisko (Mužla, Slovensko : archeologická lokalita)
použitý na/viď od:
Čenkovské hradisko
archeologická lokalita Čenkovské hradisko
archeologické nálezisko Čenkovské hradisko
Čenkovské hradisko (Mužla, Slovensko : archeologická nálezisko)
Hradisko Mužla-Čenkov
Mužla-Čenkov (Slovensko : archeologická lokalita)
Mužla-Čenkov
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Geografický názov:
Gerulata (Bratislava, Slovensko : archeologická lokalita)
použitý na/viď od:
Gerulata
archeologické nálezisko Gerulata
Gerulatis
Gerulata (Bratislava, Slovensko : archeologické nálezisko)
archeologická lokalita Gerulata
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Geografický názov:
Glanzenberg (Banská Štiavnica, Slovensko : archeologická lokalita)
použitý na/viď od:
archeologická lokalita Glanzenberg
archeologické nálezisko Glanzenberg
Glanzenberg (Banská Štiavnica, Slovensko : archeologické nálezisko)
Glanzenberg
Glanzenberg-Banská Štiavnica
Ligotavá hora
Glanzenberg-Ligotavá hora
Staré mesto (Banská Štiavnica, Slovensko : archeologická lokalita)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Geografický názov:
Hrádok (Baláže, Slovensko : archeologická lokalita)
použitý na/viď od:
Hrádok
archeologické nálezisko Hrádok
Hrádok-Baláže (Slovensko : archeologická lokalita)
archeologická lokalita Hrádok
Hrádok (Baláže, Slovensko : archeologické nálezisko)
Hrádok-Selce (Slovensko : archeologická lokalita)
Selce
Hrádok (Slovensko)
Hrádok (Selce, Slovensko : archeologická lokalita)
Balážanský hrádok
Selecký hrádok
Hrádok (Baláže, Slovensko : hradisko)
Hradisko Hrádok (Baláže, Slovensko)
Hradisko Hrádok
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Geografický názov:
Hrádok (Gánovce, Slovensko : archeologická lokalita)
použitý na/viď od:
Hrádok
archeologické nálezisko Hrádok
Hrádok-Gánovce (Slovensko)
archeologická lokalita Hrádok
Hrádok (Gánovce, Slovensko : archeologické nálezisko)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Geografický názov:
Hradiská Devínskej Kobyly (Slovensko : archeologická lokalita)
použitý na/viď od:
Hradiská Devínskej Kobyly
archeologická lokalita Hradiská Devínskej Kobyly
archeologické nálezisko Hradiská Devínskej Kobyly
Hradiská Devínskej Kobyly (Slovensko : archeologické nálezisko)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Geografický názov:
Hradisko Čingov (Slovensko : archeologická lokalita)
použitý na/viď od:
Hradisko Čingov
Čingov
archeologická lokalita Čingov
archeologické nálezisko Čingov
Hradisko Čingov (Slovensko : archeologické nálezisko)
Hradiská v Slovenskom raji
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Geografický názov:
Hradisko Bíňa (Slovensko : archeologická lokalita)
použitý na/viď od:
Hradisko Bíňa
archeologická lokalita Bíňa
Bíňa
archeologické nálezisko Bíňa
Hradisko Bíňa (Slovensko : archeologické nálezisko)
Veľkomoravské valy
Valy a priekopy
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Geografický názov:
Hradisko Bojná I. (Slovensko : archeologická lokalita)
použitý na/viď od:
Hradisko Bojná
archeologická lokalita Bojná
Bojná
Bojná-Valy
archeologická lokalita Valy
archeologické nálezisko Bojná
Hradisko Bojná I. (Slovensko : archeologické nálezisko)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Geografický názov:
Hradisko Bojná II. (Slovensko : archeologická lokalita)
použitý na/viď od:
Hradisko Bojná
archeologická lokalita Bojná
Bojná
Riečka Bojnianka (Bojná, Slovensko : archeologická lokalita)
Riečka Bojnianka
archeologické nálezisko Bojná
Hradisko Bojná II. (Slovensko : archeologické nálezisko)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Geografický názov:
Hradisko Bojná III. (Slovensko : archeologická lokalita)
použitý na/viď od:
Hradisko Bojná
archeologická lokalita Bojná
Bojná
Návršie žihľavník
Návršie žihľavník (Bojná, Slovensko : archeologická lokalita)
archeologické nálezisko Bojná
Hradisko Bojná III. (Slovensko : archeologické nálezisko)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Geografický názov:
Hradisko Bojná IV. (Slovensko : archeologická lokalita)
použitý na/viď od:
Hradisko Bojná
archeologická lokalita Bojná
Bojná
Mladý háj
Mladý háj (Bojná, Slovensko : archeologická lokalita)
archeologické nálezisko Bojná
Hradisko Bojná IV. (Slovensko : archeologické nálezisko)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Geografický názov:
Hradisko Festunok (Tlmače, Slovensko : archeologická lokalita)
použitý na/viď od:
Hradisko Festunok
Festunok
Festúnok
archeologická lokalita Festunok
archeologické nálezisko Festunok
Hradisko Festunok (Tlmače, Slovensko : archeologické nálezisko)
Festung
Hradze
Hradisko Festúnok
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Geografický názov:
Hradisko Havránok (Liptovská Sielnica, Slovensko : archeologická lokalita)
použitý na/viď od:
Hradisko Havránok
Havránok
archeologické nálezisko Havránok
Hradisko Havránok (Liptovská Sielnica, Slovensko : archeologické nálezisko)
Hradisko Havránok-Liptovská Mara
Havránok-Liptovská Mara
archeologická lokalita Havránok
pozri tiež:
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Geografický názov:
Hradisko Kostolec (Ducové, Slovensko : archeologická lokalita)
použitý na/viď od:
Kostolec
Hradisko Kostolec
Kostolec-Ducové
archeologická lokalita Kostolec
archeologické nálezisko Kostolec
Hradisko Kostolec (Ducové, Slovensko : archeologické nálezisko)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Geografický názov:
Hradisko Lupka (Nitra, Slovensko : archeologická lokalita)
použitý na/viď od:
Lupka
archeologická lokalita Lupka
archeologické nálezisko Lupka
Hradisko Lupka (Nitra, Slovensko : archeologické nálezisko)
Hradisko Lupka
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Geografický názov:
Hradisko Majcichov (Slovensko : archeologická lokalita)
použitý na/viď od:
Hradisko Majcichov
Majcichov
archeologické nálezisko Majcichov
Hradisko Majcichov (Slovensko : archeologické nálezisko)
archeologická lokalita Majcichov
Hradisko Pod hájom
Várhely
Hradisko Valy
Valiská
Hradisko Pri valách
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Geografický názov:
Hradisko Martinský vrch (Nitra, Slovensko : archeologická lokalita)
použitý na/viď od:
Martinský vrch
Hradisko Martinský vrch
Martinský vrch (Nitra, Slovensko)
archeologická lokalita Martinský vrch
archeologické nálezisko Martinský vrch
Hradisko Martinský vrch (Nitra, Slovensko : archeologické nálezisko)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Geografický názov:
Hradisko Mesciská (Pružina, Slovensko : archeologická lokalita)
použitý na/viď od:
Hradisko Mesciská
Mescická
archeologické nálezisko Mesciská
Hradisko Mesciská (Pružina, Slovensko : archeologické nálezisko)
archeologická lokalita Mesciská
Mesciská-Pružina
Hradisko Mesciská-Pružina
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Geografický názov:
Hradisko Molpír (Smolenice, Slovensko : archeologická lokalita)
použitý na/viď od:
Molpír
Hradisko Molpír
Molpír (Slovensko)
archeologické nálezisko Molpír
Hradisko Molpír (Smolenice, Slovensko : archeologické nálezisko)
archeologická lokalita Molpír
Detaily Geografický názov 0 záznamov
 <<  <  1  2  3  4    >>

Prevádzkované v systéme Koha