Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 8 z 8

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Geografický názov:
Kukučínov (Slovensko)
použitý na/viď od:
Kukučínov
Oros za Hronom
Oros za Hronom (Slovensko)
Nemesoroszi
Oroszi
Oros
Oros (Slovensko)
pozri tiež:
Levice (Slovensko : okres) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Kukučínov (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad Kukučínov
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Kukučínov (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Kukučínov, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Kukučínov (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Kukučínov, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Malý Pesek (Kukučínov, Slovensko)
použitý na/viď od:
Malý Pesek
Malý Pesek (Slovensko)
pozri tiež:
Kukučínov (Slovensko) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Materská škola, Kukučínová (Vranov nad Topľou, Slovensko)
použitý na/viď od:
MŠ Vranov nad Topľou, Kukučínova
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova (Košice, Slovensko)
použitý na/viď od:
SZŠ, Kukučínova Košice
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Základná škola, Kukučínova (Vranov nad Topľou, Slovensko)
použitý na/viď od:
ZŠ Kukučínova, Vranov nad Topľou
ZŠ Vranov nad Topľou
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha