Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 7 z 7

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Geografický názov:
Čierny Váh (Kráľova Lehota, Slovensko)
použitý na/viď od:
Čierny Váh
Čierny Váh (Nízke Tatry, Slovensko)
Čierny Váh-Kráľova Lehota
Čierny Váh-Kráľova Lehota (Slovensko)
Čierny Váh-Nízke Tatry
osada Čierny Váh
lesnícka osada Čierny Váh
Čierny Váh (Nízke Tatry, Slovensko : osada)
Čierny Váh (Slovensko)
pozri tiež:
Kráľova Lehota (Slovensko) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Kráľová Lehota (Slovensko : kaštieľ)
použitý na/viď od:
Kaštieľ Lehotských
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Kráľova Lehota (Slovensko)
použitý na/viď od:
Kráľova Lehota
Kiraly Lehota
Kyralelhotha
Kyralhutha
Kralowa Lehotta
Královská Lehôta
Királylehota
pozri tiež:
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Kráľova Lehota (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad (Kráľova Lehota, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Kráľova Lehota (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Kráľova Lehota, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Kráľova Lehota (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Kráľova Lehota, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Svarín (Kráľova Lehota, Slovensko)
použitý na/viď od:
Svarín (Slovensko)
Svarín
Swaryn
Szvarin
pozri tiež:
Kráľova Lehota (Slovensko) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha