Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 5 z 5

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Geografický názov:
Boza (Kráľová nad Váhom, Slovensko)
použitý na/viď od:
Boza
Boza (Slovensko)
pozri tiež:
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Geografický názov:
Kráľová nad Váhom (Slovensko)
použitý na/viď od:
Kráľová nad Váhom
Vágkirályfa
Králowá
Királyfalva
pozri tiež:
Šaľa (Slovensko : okres) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Kráľová nad Váhom (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad Kráľová nad Váhom
Obecný úrad (Kráľová nad Váhom, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Kráľová nad Váhom (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo Kráľová nad Váhom
Obecné zastupiteľstvo (Kráľová nad Váhom, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Kráľová nad Váhom (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Kráľová nad Váhom, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha