Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 10 z 10

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Geografický názov:
Jablonica (Slovensko)
použitý na/viď od:
Jablonica
pozri tiež:
Senica (Slovensko : okres) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Jablonica (Slovensko : kaštieľ)
použitý na/viď od:
Jablonický kaštieľ (Jablonica, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Jablonica (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad (Jablonica, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Jablonica (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Jablonica, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Jablonica (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Jablonica, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Klub dôchodcov (Silická Jablonica, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Silická Jablonica (Slovensko)
použitý na/viď od:
Jablonca
Zedlyche
Zedliche
Jabloncha
Silická Jablonica
pozri tiež:
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Silická Jablonica (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad (Silická Jablonica, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Silická Jablonica (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Silická Jablonica, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Silická Jablonica (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Silická Jablonica, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha