Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 9 z 9

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Meno korporácie/akcie:
Štátny okresný archív (Rožňava, Slovensko)
použitý na/viď od:
Štátny okresný archív v Rožňave
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Okresná ľudová knižnica (Rožňava, Slovensko)
použitý na/viď od:
Okresná ľudová knižnica Rožňava
OĽK Rožňava
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Okresná knižnica (Rožňava, Slovensko)
použitý na/viď od:
Okresná knižnica Rožňava
OK Rožňava
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Okresná veterinárna správa (Rožňava, Slovensko)
použitý na/viď od:
OVS Rožňava
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Rožňava (Slovensko : okres)
použitý na/viď od:
okres Rožňava
Rožňava (okres)
Rožňava (Slovensko : okolie)
Rožňava (Slovensko : oblasť)
Rožňava-oblasť (Slovensko)
pozri tiež:
okresy (Širší pojem)
Košický kraj (Slovensko) (Širší pojem)
Čučma (Slovensko) (Užší pojem)
Ardovo (Slovensko) (Užší pojem)
Betliar (Slovensko) (Užší pojem)
Bohúňovo (Slovensko) (Užší pojem)
Bôrka (Slovensko) (Užší pojem)
Brdárka (Slovensko) (Užší pojem)
Bretka (Slovensko) (Užší pojem)
Brzotín (Slovensko) (Užší pojem)
Čoltovo (Slovensko) (Užší pojem)
Dedinky (Slovensko) (Užší pojem)
Dlhá Ves (Slovensko) (Užší pojem)
Dobšiná (Slovensko) (Užší pojem)
Drnava (Slovensko) (Užší pojem)
Gočaltovo (Slovensko) (Užší pojem)
Gočovo (Slovensko) (Užší pojem)
Hanková (Slovensko) (Užší pojem)
Henckovce (Slovensko) (Užší pojem)
Honce (Slovensko) (Užší pojem)
Hrhov (Slovensko) (Užší pojem)
Jovice (Slovensko) (Užší pojem)
Kečovo (Slovensko) (Užší pojem)
Kobeliarovo (Slovensko) (Užší pojem)
Koceľovce (Slovensko) (Užší pojem)
Kružná (Slovensko) (Užší pojem)
Kunova Teplica (Slovensko) (Užší pojem)
Pača (Slovensko) (Užší pojem)
Markuška (Slovensko) (Užší pojem)
Meliata (Slovensko) (Užší pojem)
Nižná Slaná (Slovensko) (Užší pojem)
Ochtiná (Slovensko) (Užší pojem)
Rochovce (Slovensko) (Užší pojem)
Pašková (Slovensko) (Užší pojem)
Rejdová (Slovensko) (Užší pojem)
Petrovo (Slovensko) (Užší pojem)
Plešivec (Slovensko) (Užší pojem)
Rakovnica (Slovensko) (Užší pojem)
Roštár (Slovensko) (Užší pojem)
Rožňava (Slovensko) (Užší pojem)
Silica (Slovensko) (Užší pojem)
Rudná (Slovensko) (Užší pojem)
Slavec (Slovensko) (Užší pojem)
Slavoška (Slovensko) (Užší pojem)
Štítnik (Slovensko) (Užší pojem)
Vyšná Slaná (Slovensko) (Užší pojem)
Slavošovce (Slovensko) (Užší pojem)
Stratená (Slovensko) (Užší pojem)
Vlachovo (Slovensko) (Užší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Rožňava (Slovensko). Okresný úrad
použitý na/viď od:
Okresný úrad v Rožňave
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Rožňava (Slovensko). Okresný národný výbor
použitý na/viď od:
Okresný národný výbor Rožňava
Okresný národný výbor v Rožňave
ONV Rožňava
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Rožňava (Slovensko). Okresný národný výbor. Odbor kultúry
použitý na/viď od:
Okresný národný výbor v Rožňave. Odbor kultúry
ONV Rožňava. Odbor kultúry
Odbor kultúry ONV v Rožňave
Odbor kultúry ONV (Rožňava, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Slovensko. Okresný súd Rožňava
použitý na/viď od:
Okresný súd v Rožňave
Okresný súd (Rožňava, Slovensko)
OS (Rožňava, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha