Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 7 z 7

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Geografický názov:
Hýbec (Demandice, Slovensko)
použitý na/viď od:
Hýbec
Hýbec (Slovensko)
Hýbec (Demandice)
Hebuch
Hebuch (Slovensko)
pozri tiež:
Demandice (Slovensko) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Geografický názov:
Hošková (Hybe, Slovensko)
použitý na/viď od:
Hošková (Slovensko)
Hošková
pozri tiež:
Hybe (Slovensko) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Geografický názov:
Hybe (Slovensko)
použitý na/viď od:
Hybe
Hyba
Gyba
Hibe
Hyby
Hibbe
pozri tiež:
Hybica (Hybe, Slovensko) (Užší pojem)
Hošková (Hybe, Slovensko) (Užší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Hybe (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad (Hybe, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Hybe (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Hybe, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Hybe (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Hybe, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Hybica (Hybe, Slovensko)
použitý na/viď od:
Hybica (Slovensko)
Hybica
pozri tiež:
Hybe (Slovensko) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha