Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 6 z 6

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Geografický názov:
Dunajská Streda (Slovensko : okres)
použitý na/viď od:
Dunajská Streda
pozri tiež:
okresy (Širší pojem)
Trnavský kraj (Slovensko) (Širší pojem)
Báč (Slovensko) (Užší pojem)
Bellova Ves (Slovensko) (Užší pojem)
Bodíky (Slovensko) (Užší pojem)
Čenkovce (Slovensko) (Užší pojem)
Dolný Bar (Slovensko) (Užší pojem)
Horná Potôň (Slovensko) (Užší pojem)
Hubice (Slovensko) (Užší pojem)
Janíky (Slovensko) (Užší pojem)
Kvetoslavov (Slovensko) (Užší pojem)
Malé Dvorníky (Slovensko) (Užší pojem)
Ohrady (Slovensko) (Užší pojem)
Potônske Lúky (Slovensko) (Užší pojem)
Sap (Slovensko) (Užší pojem)
Topoľníky (Slovensko) (Užší pojem)
Zlaté Klasy (Slovensko) (Užší pojem)
Baka (Slovensko) (Užší pojem)
Blahová (Slovensko) (Užší pojem)
Boheľov (Slovensko) (Užší pojem)
Dolný Štál (Slovensko) (Užší pojem)
Gabčíkovo (Slovensko) (Užší pojem)
Horné Mýto (Slovensko) (Užší pojem)
Hviezdoslavov (Slovensko) (Užší pojem)
Jurová (Slovensko) (Užší pojem)
Macov (Slovensko) (Užší pojem)
Ňárad (Slovensko) (Užší pojem)
Okoč (Slovensko) (Užší pojem)
Padáň (Slovensko) (Užší pojem)
Povoda (Slovensko) (Užší pojem)
Šamorín (Slovensko) (Užší pojem)
Veľká Paka (Slovensko) (Užší pojem)
Veľký Meder (Slovensko) (Užší pojem)
Vrakúň (Slovensko) (Užší pojem)
Baloň (Slovensko) (Užší pojem)
Čakany (Slovensko) (Užší pojem)
Dobrohošť (Slovensko) (Užší pojem)
Holice (Slovensko) (Užší pojem)
Horný Bar (Slovensko) (Užší pojem)
Kľúčovec (Slovensko) (Užší pojem)
Kútniky (Slovensko) (Užší pojem)
Lehnice (Slovensko) (Užší pojem)
Mad (Slovensko) (Užší pojem)
Mierovo (Slovensko) (Užší pojem)
Nový Život (Slovensko) (Užší pojem)
Oľdza (Slovensko) (Užší pojem)
Pataš (Slovensko) (Užší pojem)
Rohovce (Slovensko) (Užší pojem)
Veľké Blahovo (Slovensko) (Užší pojem)
Vydrany (Slovensko) (Užší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Dunajská Streda (Slovensko). Okresný úrad
použitý na/viď od:
Okresný úrad v Dunajskej Strede
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Dunajská Streda (Slovensko). Okresný národný výbor
použitý na/viď od:
Okresný národný výbor Dunajská Streda
ONV Dunajská Streda
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Okresný dom osvety (Dunajská Streda, Slovensko)
použitý na/viď od:
Okresný dom osvety v Dunajskej Strede
ODO Dunajská Streda
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Okresná knižnica (Dunajská Streda, Slovensko)
použitý na/viď od:
Okresná knižnica v Dunajskej Strede
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Slovensko. Okresný súd Dunajská Streda
použitý na/viď od:
Okresný súd (Dunajská Streda, Slovensko)
Okresný súd v Dunajskej Strede
OS v Dunajskej Strede
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha