Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 9 z 9

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Geografický názov:
Banská Belá (Slovensko)
použitý na/viď od:
Banská Belá
Bélabánya
Dilln
Dila
pozri tiež:
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Banská Belá (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad (Banská Belá, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Banská Belá (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Banská Belá, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Banská Belá (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Banská Belá, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Banská Belá (Slovensko : vodná nádrž)
použitý na/viď od:
Banská Belá
jazero Banská Belá
Banská Belá (jazero)
Vodná nádrž Banská Belá (Slovensko)
Banská Belá vodná nádrž
Banská Belá (Banská Štiavnica, Slovensko : vodná nádrž)
Vodná nádrž Banská Belá (Slovensko)
Banská Belá (Slovensko : tajch)
tajch Banská Belá (Slovensko)
Jasenica (vodná nádrž)
Jasenická vodná nádrž
Belianská vodná nádrž (Slovensko)
Vodná nádrž Jasenica (Sovensko)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Dinas (Banská Belá, Slovensko)
použitý na/viď od:
Dinas a.s.
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ekonomická fakulta. Študentská vedecká aktivita (17. : 2011 : Banská Bystrica, Slovensko)
použitý na/viď od:
Študentská vedecká aktivita Študentská vedecká aktivita Ekonomickej fakulty UMB 2011
Medzinárodná študentská konferencia Študentská vedecká aktivita Ekonomickej fakulty UMB 2011
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko). Ekonomická fakulta. Študentská vedecká aktivita (17. : 2011 : Banská Bystrica, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Fakulta humanitných vied. Celoštátna konferencia študentskej vedeckej aktivity (15. : 2009 : Banská Bystrica, Slovensko)
použitý na/viď od:
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko). Fakulta humanitných vied. Celoštátna konferencia študentskej vedeckej aktivity (15. : 2009 : Banská Bystrica, Slovensko)
Celoštátna konferencia študentskej vedeckej aktivity FHV UMB (15. : 2009 : Banská Bystrica, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Fakulta prírodných vied. ŠVOČ (2012 : Banská Bystrica, Slovensko)
použitý na/viď od:
Fakulta prírodných vied UMB . ŠVOČ (2012)
ŠVOČ na Fakulte prírodných vied UMB v Banskej Bystrici
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha