Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 3 z 3

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Geografický názov:
Banská Štiavnica (Slovensko : okres)
použitý na/viď od:
okres Banská Štiavnica
Banská Štiavnica (Slovensko : oblasť)
Banská Štiavnica (Slovensko : okolie)
Banská Štiavnica-oblasť (Slovensko)
Banská Štiavnica (okres)
pozri tiež:
Baďan (Slovensko) (Užší pojem)
Banská Belá (Slovensko) (Užší pojem)
Beluj (Slovensko) (Užší pojem)
Dekýš (Slovensko) (Užší pojem)
Počúvadlo (Slovensko) (Užší pojem)
Svätý Anton (Slovensko) (Užší pojem)
Močiar (Slovensko) (Užší pojem)
Prenčov (Slovensko) (Užší pojem)
Kozelník (Slovensko) (Užší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Banská Štiavnica (Slovensko). Okresný úrad
použitý na/viď od:
Okresný úrad v Banskej Štiavnici
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Okresná ľudová knižnica (Banská Štiavnica, Slovensko)
použitý na/viď od:
Okresná ľudová knižnica v Banskej Štiavnici
OĽK Banská Štiavnica
Ľudová knižnica v Banskej Štiavnici
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha