Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 7 z 7

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Geografický názov:
Bajka (Slovensko)
použitý na/viď od:
Bajka
Bayka
Boyka
pozri tiež:
Levice (Slovensko : okres) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Bajka (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad Bajka
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Bajka (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Bajka, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Bajka (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Bajka, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Materská škola, Bajkalská (Prešov, Slovensko)
použitý na/viď od:
MŠ Prešov, Bajkalská
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Základná škola, Bajkalská (Prešov, Slovensko)
použitý na/viď od:
ZŠ Bajkalská, Prešov
ZŠ Prešov, Bajkalská
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Zag (Bajka, Slovensko)
použitý na/viď od:
Zag
Zag (Slovensko)
pozri tiež:
Detaily Geografický názov 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha