Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 1 z 1

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Meno korporácie/akcie:
Žilinský samosprávny kraj (Slovensko). Úrad
použitý na/viď od:
ŽSK
Samosprávny kraj žilinský
VÚC Žilina
Vyšší územný celok Žilina
Úrad Žilinského samosprávneho kraja
Žilina. Úrad Žilinského samosprávneho kraja
Úrad ŽSK
VÚC
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha