Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 3 z 3

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Meno korporácie/akcie:
Špecializovaný štátny zdravotný ústav (Banská Bystrica, Slovensko)
použitý na/viď od:
ŠŠZÚ Banská Bystrica
Špecializovaný štátny zdravotný ústav v Banskej Bystrici
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Štátny zdravotný ústav (Banská Bystrica, Slovensko)
použitý na/viď od:
ŠZÚ Banská Bystrica
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Štátny zdravotný ústav (Banská Bystrica, Slovensko). Odborná knižnica
použitý na/viď od:
Odborná knižnica Štátneho zdravotného ústavu v Banskej Bystrici
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha