Výsledky hľadania autorít

 <<    1  2  3  4    >>

Výsledky 21 po 40 z 67

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Meno korporácie/akcie:
Jalovec (Prievidza, Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad (Jalovec, Slovensko)
Jalovec (Slovensko). Obecný úrad
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Jalovec (Prievidza, Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Jalovec, Slovensko)
Jalovec (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Jalovec (Prievidza, Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Jalovec, Slovensko)
Jalovec (Slovensko). Starosta
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Kopanice (Prievidza, Slovensko)
použitý na/viď od:
Kopanice
Kopanice-Prievidza
Kopanice-Prievidza (Slovensko)
mestská časť Kopanice
mestská časť Kopanice (Slovensko)
Kopanice (Prievidza, Slovensko : mestská časť)
Kopanice-Prievidza IV.
Kopanice-Prievidza IV (Slovensko)
Kopanice-Prievidza IV.
Kopanice (Prievidza IV, Slovensko)
pozri tiež:
Prievidza (Slovensko) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Kostol Najsvätejšej Trojice a Nanebovzatia Panny Márie (Prievidza, Slovensko)
použitý na/viď od:
Piaristický rímskokatolícky Kostol Najsvätejšej Trojice (Prievidza, Slovensko)
Piaristický kostol Najsvätejšej Trojice a Nanebovzatia Panny Márie v Prievidzi
Kostol Najsvätejšej Trojice (Prievidza, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Kostol Nanebovzatia Panny Márie (Prievidza, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Lazany (Prievidza, Slovensko)
použitý na/viď od:
Lazany
Lazan
Lazan (Slovensko)
Lazán
Lazán (Slovensko)
Bajmóclazán
Lazany (Slovensko)
pozri tiež:
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Lazany (Prievidza, Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad (Lazany, Slovensko)
Lazany (Slovensko). Obecný úrad
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Lazany (Prievidza, Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Lazany, Slovensko)
Lazany (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Lazany (Prievidza, Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Lazany, Slovensko)
Lazany (Slovensko). Starosta
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Malá Lehôtka (Prievidza, Slovensko)
použitý na/viď od:
Malá Lehôtka
Malá Lehôtka (Slovensko)
Malá Lehôtka-Prievidza
Malá Lehôtka-Prievidza (Slovensko)
mestská časť Malá Lehôtka
mestská časť Malá Lehôtka (Slovensko)
Malá Lehôtka (Prievidza, Slovensko : mestská časť)
Malá Lehôtka-Prievidza VI.
Malá Lehôtka-Prievidza VI (Slovensko)
Malá Lehôtka-Prievidza VI.
Malá Lehôtka (Prievidza VI, Slovensko)
pozri tiež:
Prievidza (Slovensko) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Geografický názov:
Necpaly (Prievidza, Slovensko)
použitý na/viď od:
Necpaly (Slovensko)
Necpaly
Necpaly nad Nitrou
Necpaly nad Nitrou (Slovensko)
mestská časť Necpaly
Necpaly (Prievidza, Slovensko : mestská časť)
Necpaly-Prievidza
Necpaly-Prievidza (Slovensko)
Necpaly (Prievidza III, Slovensko)
pozri tiež:
Prievidza (Slovensko) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Nevidzany (Prievidza, Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad (Nevidzany, Slovensko)
Nevidzany (Slovensko). Obecný úrad
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Nevidzany (Prievidza, Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Nevidzany, Slovensko)
Nevidzany (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Nevidzany (Prievidza, Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Nevidzany, Slovensko)
Nevidzany (Slovensko). Starosta
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Okresná ľudová knižnica (Prievidza, Slovensko)
použitý na/viď od:
OĽK v Prievidzi
Okresná ľudová knižnica v Prievidzi
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Okresná knižnica (Prievidza, Slovensko)
použitý na/viď od:
OK v Prievidzi
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Píly (Prievidza, Slovensko)
použitý na/viď od:
Píly (Slovensko)
Píly-Prievidza
Píly-Prievidza (Slovensko)
mestská časť Píly
mestská časť Píly (Slovensko)
Píly (Prievidza, Slovensko : mestská časť)
Píly-Prievidza II.
Píly-Prievidza II (Slovensko)
Píly-Prievidza II.
Píly (Prievidza II, Slovensko)
pozri tiež:
Prievidza (Slovensko) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Podhradie (Prievidza, Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad (Podhradie, Slovensko)
Podhradie (Slovensko). Obecný úrad
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Podhradie (Prievidza, Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Podhradie, Slovensko)
Podhradie (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
 <<    1  2  3  4    >>

Prevádzkované v systéme Koha