Výsledky hľadania autorít

 <<    1  2  3  4  5    >>

Výsledky 21 po 40 z 99

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Meno korporácie/akcie:
Kostol Krista Kráľa (Košice, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Kostol Krista Kráľa (Prešov, Slovensko)
použitý na/viď od:
Farský kostol Krista Kráľa v Prešove
Rímskokatolícky kostol Krista Kráľa v Prešove
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Kostol Panny Márie Kráľovnej (Davidov, Slovensko)
použitý na/viď od:
Rímskokatolícky kostol Panny Márie Kráľovnej Davidov
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Kostol sv. Štefana-kráľa (Žilina, Slovensko)
použitý na/viď od:
Church of St. Stephen - the King eng
St. Stephen's Church (Žilina, Slovensko) eng
Kostol svätého Štefana v Žiline
St. Stephen's the King Church (Žilina, Slovensko) eng
Kirche des Könings Stefan des Heiligen ger
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Kostol sv. Ladislava, uhorského kráľa (Pusté Úľany, Slovensko)
použitý na/viď od:
Church of Saint Ladislaus, King of Hungary (Pusté Úľany, Slovensko)
Szent László király temploma (Pusté Úľany, Slovensko)
Rímskokatolícky kostol sv. Ladislava, uhorského kráľa v Pustých Úľanoch
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Kráľ (Slovensko)
použitý na/viď od:
Sajószentkirály (Slovensko)
Kráľ
Sanctus Rex
Zenthkyral
Scenthkyral
Svätý Kráľ
Szentkirály
pozri tiež:
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Kráľ (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad (Kráľ, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Kráľ (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Kráľ, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Kráľ (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Kráľ, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Kráľová (Banská Bystrica, Slovensko)
použitý na/viď od:
Radvaň-Kráľová
Kyralyfalva
Králowá
Királyfalva
Királyfalu
Garamkirályfalva
Kráľová
Kráľová (Slovensko)
mestská časť Kráľová (Banská Bystrica, Slovensko)
Kráľová (Banská Bystrica, Slovensko : mestská časť)
pozri tiež:
Banská Bystrica (Slovensko) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Kráľová Lehota (Slovensko : kaštieľ)
použitý na/viď od:
Kaštieľ Lehotských
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Kráľová (Modra, Slovensko)
použitý na/viď od:
Kráľová
Modorkirályfalva
Királyfalva
Königsdorf
miestná časť Kráľová
miestna časť Kráľová (Modra, Slovensko)
Kráľová (Modrá, Slovensko : miestna časť)
pozri tiež:
Modra (Slovensko) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Geografický názov:
Kráľová nad Váhom (Slovensko)
použitý na/viď od:
Kráľová nad Váhom
Vágkirályfa
Králowá
Királyfalva
pozri tiež:
Šaľa (Slovensko : okres) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Kráľová nad Váhom (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad Kráľová nad Váhom
Obecný úrad (Kráľová nad Váhom, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Kráľová nad Váhom (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo Kráľová nad Váhom
Obecné zastupiteľstvo (Kráľová nad Váhom, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Kráľová nad Váhom (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Kráľová nad Váhom, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Kráľová pri Senci (Slovensko)
použitý na/viď od:
Kráľová pri Senci
Királyfa
Králowá
Kyralfalua
Königsaden
Keralkurmusdy
pozri tiež:
Senec (Slovensko : okres) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Kráľová pri Senci (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad Kráľová pri Senci
Obecný úrad (Kráľová pri Senci, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Kráľová pri Senci (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo Kráľová pri Senci
Obecné zastupiteľstvo (Kráľová pri Senci, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Kráľová pri Senci (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta Kráľová pri Senci
Starosta (Kráľová pri Senci, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
 <<    1  2  3  4  5    >>

Prevádzkované v systéme Koha