Základný náhľad Náhľad MARC

Autorita Geografický názov

Počet záznamov, v ktorých sa používa: 0

001 - CONTROL NUMBER

 • control field: 90801

003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER

 • control field: SK-MaSNL

005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION

 • control field: 20201002142940.0

008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS

 • fixed length control field: 200321 n|az|nnbabd a aaa

024 7# - OTHER STANDARD IDENTIFIER

 • Standard number or code: SNLaut0006808
 • Source of number or code: skmasnl

039 #9 -

 • : 202003211610
 • : VLOAD
 • : 201904011831
 • : msnk143
 • : 201904011320
 • : msnk143
 • : 201902141140
 • : msnk143
 • : 201003151426
 • : msnk88

040 ## - CATALOGING SOURCE

 • Original cataloging agency: SNKPHgeo
 • Language of cataloging: slo
 • Transcribing agency: SNKPH

042 ## - AUTHENTICATION CODE

 • Authentication code: SNK_NB9

043 ## - GEOGRAPHIC AREA CODE

 • Geographic area code: e-xo---

080 ## - UNIVERSAL DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER

 • Universal Decimal Classification number: (437.613.629)
 • Edition identifier: 2011

151 ## - HEADING--GEOGRAPHIC NAME

 • Geographic name: Považská Bystrica (Slovensko)

451 ## - SEE FROM TRACING--GEOGRAPHIC NAME

 • Geographic name: Považská Bystrica

451 ## - SEE FROM TRACING--GEOGRAPHIC NAME

 • Geographic name: Bistrica

451 ## - SEE FROM TRACING--GEOGRAPHIC NAME

 • Geographic name: Bistrica (Slovensko)

451 ## - SEE FROM TRACING--GEOGRAPHIC NAME

 • Geographic name: Bistense

451 ## - SEE FROM TRACING--GEOGRAPHIC NAME

 • Geographic name: Bistense (Slovensko)

451 ## - SEE FROM TRACING--GEOGRAPHIC NAME

 • Geographic name: Bisterse

451 ## - SEE FROM TRACING--GEOGRAPHIC NAME

 • Geographic name: Bestercha

451 ## - SEE FROM TRACING--GEOGRAPHIC NAME

 • Geographic name: Besterce

451 ## - SEE FROM TRACING--GEOGRAPHIC NAME

 • Geographic name: Byztricza

451 ## - SEE FROM TRACING--GEOGRAPHIC NAME

 • Geographic name: Powaská Bistrica

451 ## - SEE FROM TRACING--GEOGRAPHIC NAME

 • Geographic name: Vágbeszterce

551 ## - SEE ALSO FROM TRACING--GEOGRAPHIC NAME

 • Geographic name: Považská Bystrica (Slovensko : okres)
 • Control subfield: g

551 ## - SEE ALSO FROM TRACING--GEOGRAPHIC NAME

 • Geographic name: Považské Podhradie (Považská Bystrica, Slovensko)
 • Control subfield: h

551 ## - SEE ALSO FROM TRACING--GEOGRAPHIC NAME

 • Geographic name: Hrbotín (Považská Bystrica, Slovensko)
 • Control subfield: h

551 ## - SEE ALSO FROM TRACING--GEOGRAPHIC NAME

 • Geographic name: Orlové (Považská Bystrica, Slovensko)
 • Control subfield: h

551 ## - SEE ALSO FROM TRACING--GEOGRAPHIC NAME

 • Geographic name: Dolný Moštenec (Považská Bystrica, Slovensko)
 • Control subfield: h

551 ## - SEE ALSO FROM TRACING--GEOGRAPHIC NAME

 • Geographic name: Horný Moštenec (Považská Bystrica, Slovensko)
 • Control subfield: h

551 ## - SEE ALSO FROM TRACING--GEOGRAPHIC NAME

 • Geographic name: Milochov (Považská Bystrica, Slovensko)
 • Control subfield: h

551 ## - SEE ALSO FROM TRACING--GEOGRAPHIC NAME

 • Geographic name: Podmanín (Považská Bystrica, Slovensko)
 • Control subfield: h

551 ## - SEE ALSO FROM TRACING--GEOGRAPHIC NAME

 • Geographic name: Podvažie (Považská Bystrica, Slovensko)
 • Control subfield: h

551 ## - SEE ALSO FROM TRACING--GEOGRAPHIC NAME

 • Geographic name: Praznov (Považská Bystrica, Slovensko)
 • Control subfield: h

551 ## - SEE ALSO FROM TRACING--GEOGRAPHIC NAME

 • Geographic name: Šebešťanová (Považská Bystrica, Slovensko)
 • Control subfield: h

551 ## - SEE ALSO FROM TRACING--GEOGRAPHIC NAME

 • Geographic name: Zemiansky Kvašov (Považská Bystrica, Slovensko)
 • Control subfield: h

551 ## - SEE ALSO FROM TRACING--GEOGRAPHIC NAME

 • Geographic name: Považská Teplá (Považská Bystrica, Slovensko)
 • Control subfield: h

551 ## - SEE ALSO FROM TRACING--GEOGRAPHIC NAME

 • Geographic name: Sídlisko Dedovec (Považská Bystrica, Slovensko)
 • Control subfield: h

551 ## - SEE ALSO FROM TRACING--GEOGRAPHIC NAME

 • Geographic name: Sídlisko Hliny (Považská Bystrica, Slovensko)
 • Control subfield: h

551 ## - SEE ALSO FROM TRACING--GEOGRAPHIC NAME

 • Geographic name: Sídlisko Kolónia (Považská Bystrica, Slovensko)
 • Control subfield: h

551 ## - SEE ALSO FROM TRACING--GEOGRAPHIC NAME

 • Geographic name: Sídlisko Lány (Považská Bystrica, Slovensko)
 • Control subfield: h

551 ## - SEE ALSO FROM TRACING--GEOGRAPHIC NAME

 • Geographic name: Sídlisko Rozkvet (Považská Bystrica, Slovensko)
 • Control subfield: h

551 ## - SEE ALSO FROM TRACING--GEOGRAPHIC NAME

 • Geographic name: Sídlisko Stred (Považská Bystrica, Slovensko)
 • Control subfield: h

551 ## - SEE ALSO FROM TRACING--GEOGRAPHIC NAME

 • Geographic name: Sídlisko SNP (Považská Bystrica, Slovensko)
 • Control subfield: h

551 ## - SEE ALSO FROM TRACING--GEOGRAPHIC NAME

 • Geographic name: Sídlisko Zakvášov (Považská Bystrica, Slovensko)
 • Control subfield: h

551 ## - SEE ALSO FROM TRACING--GEOGRAPHIC NAME

 • Geographic name: Sídlisko Jelšové (Považská Bystrica, Slovensko)
 • Control subfield: h

551 ## - SEE ALSO FROM TRACING--GEOGRAPHIC NAME

 • Geographic name: Sídlisko Hliníky (Považská Bystrica, Slovensko)
 • Control subfield: h

665 ## - HISTORY REFERENCE

 • History reference: K Považskej Bystrici bola v roku 1505 pričlenená obec Hrbotín a v roku 1971 obec Považské Podhradie.

670 ## - SOURCE DATA FOUND

 • Source citation: Adamová, M. a kol.: Encyklopédia miest a obcí Slovenska, 2005;
 • Information found: autorizovaná forma; faktografické údaje

670 ## - SOURCE DATA FOUND

 • Source citation: www(E-obce Slovensko!, cit. 5.2.2018;
 • Information found: iná forma názvu

680 ## - PUBLIC GENERAL NOTE

 • Explanatory text: Krajské mesto okresu Považská Bystrica ležiace v Trenčianskom kraji na Slovensku. Do roku 1928 bola Považská Bystrica poľnohospodárskou obcou s rozvinutými remeslami (košikárstvo, tkáčstvo), tehelňou a likérkou. V roku 1928 sa začala výstavba Zbrojovky, prevádzka od roku 1929. Dňa 30. 4. 1945 bola Považská Bystrica oslobodená. Po vojne nastal rozvoj Považských strojární, prevádzok miestneho hospodárstva. Považská Bystrica má priznaný štatút mesta.

751 #7 - ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY--GEOGRAPHIC NAME

 • Geographic name: Považská Bystrica (Slovakia)
 • Source of heading or term: SNKNB

856 42 - ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS

999 ## -

 • : VIRTUA4 yslo

999 ## -

 • : VTLSSORT0080*0400*0420*0430*0800*1510*4510*4511*4512*4513*4514*4515*4516*4517*4518*4519*45110*5510*5511*5512*5513*5514*5515*5516*5517*5518*5519*55110*55111*55112*55113*55114*55115*55116*55117*55118*55119*55120*55121*55122*6650*6700*6701*6800*7510*8560*9991

Prevádzkované v systéme Koha