Základný náhľad Náhľad MARC

Autorita Osobné meno

Počet záznamov, v ktorých sa používa: 0

001 - Evidenčné číslo záznamu

 • Kontrolné pole: 206784

003 - Identifikátor kontrolného čísla

 • Kontrolné pole: SK-MaSNL

005 - Dátum a čas posledného spracovania

 • Kontrolné pole: 20220920160321.0

008 - Údaje pevnej dĺžky

 • Údaje pevnej dĺžky: 210729 n|az|nnaabn n aaa

024 7# - Iný štandardný identifikátor

 • Štandardné číslo alebo kód: SNLaut0094438
 • Zdroj čísla alebo kódu: skmasnl

040 ## - Zdroj katalogizácie

 • Pôvodná katalogizačná agentúra: SNKMA
 • Kód jazyka katalogizácie: slo
 • Agentúra prepisujúca záznam: SNKMA
 • Skratka použitých pravidiel popisu: rda

042 ## - Kód autentifikácie/autorizácie

 • Autentifikačný/autorizačný kód: SNK_NB1

046 ## - Špeciálne kódované údaje

 • Rok narodenia: 1954

100 1# - Hlavné záhlavie - osobné meno

 • Osobné meno: Dupaľ, Andrej,
 • Dátumy spojené s menom: 1954-

368 ## -

 • : prof.
 • : Ing.
 • : CSc.

370 ## - Súvisiace miesta

 • Súvisiaca krajina: Slovensko
 • Iné súvisiace miesta: Bratislava, Slovensko

372 ## - Oblasť pôsobnosti

 • Oblasť pôsobnosti: ekonómia
 • Oblasť pôsobnosti: manažment výroby
 • Oblasť pôsobnosti: logistika

373 ## - Afiliácia

 • Afiliácia: Ekonomická univerzita v Bratislave
 • Dátum začiatku pôsobenia/činnosti: 1978

373 ## - Afiliácia

 • Afiliácia: Ekonomická univerzita v Bratislave. Fakulta podnikového manažmentu. Katedra manažmentu výroby a logistiky
 • Dátum začiatku pôsobenia/činnosti: 2013

374 ## - Povolanie

 • Povolanie: ekonómovia
 • Povolanie: vysokoškolskí učitelia

375 ## - Pohlavie

 • Pohlavie: muž

377 ## - Súvisiaci jazyk

 • Kód jazyka: slo

670 ## - Zdroj nájdených informácií

 • Zdroj citácie: Logistická podpora výrobného procesu, 2002:
 • Nájdená/získaná informácia: t.p. (Andrej Dupaľ)

670 ## - Zdroj nájdených informácií

 • Zdroj citácie: Lístkový katalóg Národného biografického ústavu Slovenskej národnej knižnice v Martine;
 • Nájdená/získaná informácia: autorizovaná forma; biografické údaje; profesijné údaje

670 ## - Zdroj nájdených informácií

 • Zdroj citácie: www(Centrálny register evidencie publikačnej činnosti), cit. 29.7.2021;
 • Nájdená/získaná informácia: profesijné údaje

670 ## - Zdroj nájdených informácií

 • Zdroj citácie: www(Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu), cit. 29.7.2021;
 • Nájdená/získaná informácia: profesijné údaje

678 0# - BIOGRAPHICAL OR HISTORICAL DATA

 • Biographical or historical data: Ekonóm, vysokoškolský učiteľ v odbore manažment výroby a logistika, prof., Ing., CSc., * 16. júl 1954

856 42 - ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS

958 ## -

 • : BX

999 ## -

 • : VIRTUA4 xslo

Prevádzkované v systéme Koha