Základný náhľad Náhľad MARC

Autorita Geografický názov

Počet záznamov, v ktorých sa používa: 0

001 - CONTROL NUMBER

 • control field: 196081

003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER

 • control field: SK-MaSNL

005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION

 • control field: 20210725172429.0

008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS

 • fixed length control field: 201103 b|az|nnbabd a aaa

024 7# - OTHER STANDARD IDENTIFIER

 • Standard number or code: SNLaut0079591
 • Source of number or code: skmasnl

039 #9 -

 • : 202105211503
 • : csnkv18
 • : 202105211501
 • : csnkv18
 • : 202105201605
 • : csnkv18
 • : 202105201556
 • : csnkv18
 • : 201404111558
 • : csnk01

040 ## - CATALOGING SOURCE

 • Original cataloging agency: SNKPHgeo
 • Language of cataloging: slo
 • Transcribing agency: SNKPHgeo

042 ## - AUTHENTICATION CODE

 • Authentication code: SNK_NB14

043 ## - GEOGRAPHIC AREA CODE

 • Geographic area code: e-xr---

051 ## -

 • : Česko
 • : dejiny
 • : h

080 ## - UNIVERSAL DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER

 • Universal Decimal Classification number: (437.3)
 • Edition identifier: 2001

080 ## - UNIVERSAL DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER

 • Universal Decimal Classification number: (437.1/.3)
 • Edition identifier: 2001

080 ## - UNIVERSAL DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER

 • Universal Decimal Classification number: (437.3)
 • Edition identifier: 2011

151 ## - HEADING--GEOGRAPHIC NAME

 • Geographic name: Česko

451 ## - SEE FROM TRACING--GEOGRAPHIC NAME

 • Geographic name: ČR

451 ## - SEE FROM TRACING--GEOGRAPHIC NAME

 • Geographic name: Česká republika

451 ## - SEE FROM TRACING--GEOGRAPHIC NAME

 • Geographic name: Česká socialistická republika

451 ## - SEE FROM TRACING--GEOGRAPHIC NAME

 • Geographic name: ČSR

451 ## - SEE FROM TRACING--GEOGRAPHIC NAME

 • Geographic name: zeme české

451 ## - SEE FROM TRACING--GEOGRAPHIC NAME

 • Geographic name: Cechia

451 ## - SEE FROM TRACING--GEOGRAPHIC NAME

 • Geographic name: Tschechien

451 ## - SEE FROM TRACING--GEOGRAPHIC NAME

 • Geographic name: Czechy

451 ## - SEE FROM TRACING--GEOGRAPHIC NAME

 • Geographic name: Tschechische Republik

451 ## - SEE FROM TRACING--GEOGRAPHIC NAME

 • Geographic name: République tchèque

551 ## - SEE ALSO FROM TRACING--GEOGRAPHIC NAME

 • Geographic name: krajiny Vyšehradskej skupiny
 • Control subfield: h

551 ## - SEE ALSO FROM TRACING--GEOGRAPHIC NAME

 • Geographic name: Praha (Česko)
 • Control subfield: h

551 ## - SEE ALSO FROM TRACING--GEOGRAPHIC NAME

 • Geographic name: Čechy južné (Česko)
 • Control subfield: h

665 ## - HISTORY REFERENCE

 • History reference: Tvoria ho tri historické územia - Čechy, Morava a Sliezsko. Západnú časť zaberajú Čechy, východnú až po hranice so Slovenskom Morava. Severovýchodná časť Česka sa nazýva Sliezsko

670 ## - SOURCE DATA FOUND

 • Source citation: Zemepisný atlas sveta. Harmanec : Vojenský kartografický ústav, 2001;
 • Information found: faktografické údaje

670 ## - SOURCE DATA FOUND

 • Source citation: www(Národní knihovna České republiky), cit. 9.12.2020;
 • Information found: odkazová forma

670 ## - SOURCE DATA FOUND

 • Source citation: www(Úrad geodézie, katrografie a katastra Slovenskej republiky), cit. 9.12.2020;
 • Information found: autorizovaná forma; anglický ekvivalent

680 ## - PUBLIC GENERAL NOTE

 • Explanatory text: Česko, dlhý tvar Česká republika, je stredoeurópsky štát na hranici s Nemeckom, Poľskom, Slovenskom a Rakúskom

680 ## - PUBLIC GENERAL NOTE

 • Explanatory text: Používa sa pre korporácie zapísané pod správnym celkom s pôsobnosťou pre Česko do r. 1918 a od 1. januára 1993 a pre udalosti odohrávajúce sa na území Česka vo všetkých jeho historických obdobiach

680 ## - PUBLIC GENERAL NOTE

 • Explanatory text: Na základe § 18 ods. 7 zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov sa v úradnom styku využívajú geografické názvy určené v Zozname štandardizovaných vžitých názvov - exonym

751 #7 - ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY--GEOGRAPHIC NAME

 • Geographic name: Czechia
 • Source of heading or term: SNKPHeng

856 42 - ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS

856 42 - ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS

958 ## -

 • : CZ

999 ## -

 • : VIRTUA4 yslo

999 ## -

 • : VTLSSORT0010*0080*0240*0390*0400*0420*0430*0800*0801*0802*1510*4510*4511*4512*4513*4514*4515*4516*4517*4518*4519*0510*5510*5511*5512*6650*6700*6701*6702*6800*6801*6802*7510*8560*8561*9580*9991

Prevádzkované v systéme Koha