Základný náhľad Náhľad MARC

Autorita Osobné meno

Počet záznamov, v ktorých sa používa: 0

001 - Evidenčné číslo záznamu

 • Kontrolné pole: 174956

003 - Identifikátor kontrolného čísla

 • Kontrolné pole: SK-MaSNL

005 - Dátum a čas posledného spracovania

 • Kontrolné pole: 20201006144619.0

008 - Údaje pevnej dĺžky

 • Údaje pevnej dĺžky: 200907 n|az|nnaabn n aaa

024 7# - Iný štandardný identifikátor

 • Štandardné číslo alebo kód: SNLaut0061086
 • Zdroj čísla alebo kódu: skmasnl

040 ## - Zdroj katalogizácie

 • Pôvodná katalogizačná agentúra: SNKMA
 • Kód jazyka katalogizácie: slo
 • Agentúra prepisujúca záznam: SNKMA
 • Skratka použitých pravidiel popisu: rda

042 ## - Kód autentifikácie/autorizácie

 • Autentifikačný/autorizačný kód: SNK_NB1

046 ## - Špeciálne kódované údaje

 • Rok narodenia: 1933
 • Rok úmrtia: 2016

100 1# - Hlavné záhlavie - osobné meno

 • Osobné meno: Myška, Milan,
 • Dátumy spojené s menom: 1933-2016

368 ## -

 • : prof.
 • : PhDr.
 • : Dr.h.c.
 • : DrSc.

370 ## - Súvisiace miesta

 • Miesto narodenia: Ostrava, Česko
 • Súvisiaca krajina: Ostrava, Česko
 • Súvisiaca krajina: Česko

372 ## - Oblasť pôsobnosti

 • Oblasť pôsobnosti: historiografia
 • Oblasť pôsobnosti: hospodárske dejiny
 • Oblasť pôsobnosti: sociálne dejiny
 • Oblasť pôsobnosti: dejiny novoveku

373 ## - Afiliácia

 • Afiliácia: Ostravská univerzita (Ostrava, Česko). Centrum pro hospodářské a sociální dějiny
 • Dátum začiatku pôsobenia/činnosti: 2007
 • Dátum ukončenia pôsobenia/činnosti: 2016

374 ## - Povolanie

 • Povolanie: historici
 • Povolanie: vysokoškolskí učitelia

375 ## - Pohlavie

 • Pohlavie: muž

377 ## - Súvisiaci jazyk

 • Kód jazyka: cze

670 ## - Zdroj nájdených informácií

 • Zdroj citácie: Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska do poloviny XX. století 1, 2003:
 • Nájdená/získaná informácia: t.p. (Milan Myška a kolektiv)

670 ## - Zdroj nájdených informácií

 • Zdroj citácie: www(Národní knihovna České republiky), cit. 7.9.2020;
 • Nájdená/získaná informácia: autorizovaná forma; biografické údaje; profesijné údaje

670 ## - Zdroj nájdených informácií

 • Zdroj citácie: www(Wikipedie, otevřená encyklopedie), cit. 7.9.2020;
 • Nájdená/získaná informácia: biografické údaje; profesijné údaje

678 0# - BIOGRAPHICAL OR HISTORICAL DATA

 • Biographical or historical data: Český historik, vysokoškolský učiteľ, prof., PhDr. et Dr.h.c., DrSc., * 13. apríl 1933 - † 8. júl 2016, Ostrava, Česko

856 42 - ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS

856 42 - ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS

958 ## -

 • : BC

958 ## -

 • : CZ

999 ## -

 • : VIRTUA40 xcze

Prevádzkované v systéme Koha