Základný náhľad Náhľad MARC

Autorita Osobné meno

Počet záznamov, v ktorých sa používa: 0

001 - Evidenčné číslo záznamu

 • Kontrolné pole: 171701

003 - Identifikátor kontrolného čísla

 • Kontrolné pole: SK-MaSNL

005 - Dátum a čas posledného spracovania

 • Kontrolné pole: 20201006144521.0

008 - Údaje pevnej dĺžky

 • Údaje pevnej dĺžky: 200321 n|az|nnaabn n aaa

024 7# - Iný štandardný identifikátor

 • Štandardné číslo alebo kód: SNLaut0057831
 • Zdroj čísla alebo kódu: skmasnl

040 ## - Zdroj katalogizácie

 • Pôvodná katalogizačná agentúra: SNKMA
 • Kód jazyka katalogizácie: slo
 • Agentúra prepisujúca záznam: SNKMA
 • Skratka použitých pravidiel popisu: rda

042 ## - Kód autentifikácie/autorizácie

 • Autentifikačný/autorizačný kód: SNK_NB2

046 ## - Špeciálne kódované údaje

 • Rok narodenia: 1948

100 1# - Hlavné záhlavie - osobné meno

 • Osobné meno: Pernes, Jiří,
 • Dátumy spojené s menom: 1948-

368 ## -

 • : doc.
 • : PhDr.
 • : Ph.D.

370 ## - Súvisiace miesta

 • Miesto narodenia: Svitavy, Česko
 • Súvisiaca krajina: Česko
 • Iné súvisiace miesta: Brno, Česko
 • Iné súvisiace miesta: Ústí nad Labem, Česko

372 ## - Oblasť pôsobnosti

 • Oblasť pôsobnosti: historiografia
 • Oblasť pôsobnosti: múzejníctvo

373 ## - Afiliácia

 • Afiliácia: Ústav pro soudobé dějiny (Akademie věd ČR : Praha, Česko)

373 ## - Afiliácia

 • Afiliácia: Masarykova univerzita (Brno, Česko)
 • Dátum začiatku pôsobenia/činnosti: 1996
 • Dátum ukončenia pôsobenia/činnosti: 2010

373 ## - Afiliácia

 • Afiliácia: Univerzita J. E. Purkyně (Ústí nad Labem, Česko)

374 ## - Povolanie

 • Povolanie: historici
 • Povolanie: múzejní pracovníci

375 ## - Pohlavie

 • Pohlavie: muž

377 ## - Súvisiaci jazyk

 • Kód jazyka: cze

670 ## - Zdroj nájdených informácií

 • Zdroj citácie: Hubert Ripka: tragédie demokrata:
 • Nájdená/získaná informácia: t.p. (Jiří Pernes)

670 ## - Zdroj nájdených informácií

 • Zdroj citácie: www(Národní knihovna České republiky), cit. 21.2.2020;
 • Nájdená/získaná informácia: autorizovaná forma; biogarfické údaje; profesijné údaje

670 ## - Zdroj nájdených informácií

 • Zdroj citácie: www(Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem), cit. 21.2.2020;
 • Nájdená/získaná informácia: profesijné údaje; akademické tituly

670 ## - Zdroj nájdených informácií

 • Zdroj citácie: Zídek, Petr a kol. Budovatelé státu, 2018;
 • Nájdená/získaná informácia: profesijné údaje

678 0# - Biografické alebo historické údaje

 • Biografické alebo historické údaje: Český historik, múzejník, vysokoškolský učiteľ, doc. PhDr., Ph.D., publikácie o dejinách Komunistickej strany Československa, komunistického režimu v Československu, o problematike dejín 19. storočia, * 4. júl 1948, Svitavy, Česko

856 42 - Elektronické umiestnenie a prístup

856 42 - Elektronické umiestnenie a prístup

958 ## -

 • : BC

958 ## -

 • : CZ

999 ## -

 • : VIRTUA4 xcze

Prevádzkované v systéme Koha