Základný náhľad Náhľad MARC

Autorita Osobné meno

Počet záznamov, v ktorých sa používa: 0

001 - Evidenčné číslo záznamu

 • Kontrolné pole: 169464

003 - Identifikátor kontrolného čísla

 • Kontrolné pole: SK-MaSNL

005 - Dátum a čas posledného spracovania

 • Kontrolné pole: 20201006144443.0

008 - Údaje pevnej dĺžky

 • Údaje pevnej dĺžky: 200321 n|az|nnaabn a aaa

024 7# - Iný štandardný identifikátor

 • Štandardné číslo alebo kód: SNLaut0055594
 • Zdroj čísla alebo kódu: skmasnl

040 ## - Zdroj katalogizácie

 • Pôvodná katalogizačná agentúra: SNKMA
 • Kód jazyka katalogizácie: slo
 • Agentúra prepisujúca záznam: SNKMA
 • Skratka použitých pravidiel popisu: rda

042 ## - Kód autentifikácie/autorizácie

 • Autentifikačný/autorizačný kód: SNK_NB2

046 ## - Špeciálne kódované údaje

 • Rok narodenia: 1923

100 1# - Hlavné záhlavie - osobné meno

 • Osobné meno: Oliva, Pavel,
 • Dátumy spojené s menom: 1923-

368 ## -

 • : prof.
 • : PhDr.
 • : DrSc.

370 ## - Súvisiace miesta

 • Miesto narodenia: Praha, Česko
 • Súvisiaca krajina: Česko
 • Iné súvisiace miesta: Praha, Česko

372 ## - Oblasť pôsobnosti

 • Oblasť pôsobnosti: dejiny
 • Oblasť pôsobnosti: dejiny staroveku
 • Oblasť pôsobnosti: klasická filológia
 • Oblasť pôsobnosti: školstvo

373 ## - Afiliácia

 • Afiliácia: Československá akademie věd. Historický ústav
 • Dátum začiatku pôsobenia/činnosti: 1952
 • Dátum ukončenia pôsobenia/činnosti: 1970

373 ## - Afiliácia

 • Afiliácia: Československá akademie věd. Kabinet pro studia řecká, římská a latinská
 • Dátum začiatku pôsobenia/činnosti: 1970

373 ## - Afiliácia

 • Afiliácia: Československá akademie věd. Ústav pro klasická studia

373 ## - Afiliácia

 • Afiliácia: Univerzita Karlova (Praha, Česko). Filozofická fakulta
 • Dátum začiatku pôsobenia/činnosti: 1968

374 ## - Povolanie

 • Povolanie: historici
 • Povolanie: klasickí filológovia
 • Povolanie: vysokoškolskí učitelia

375 ## - Pohlavie

 • Pohlavie: muž

377 ## - Súvisiaci jazyk

 • Kód jazyka: cze

400 1# - Smerovanie odkazu - pozri

 • Označenie vzťahu/Odkazovacia fráza: Vlastné meno:
 • Osobné meno: Ohrenstein, Pavel,
 • Dátumy spojené s menom: 1923-
 • Kontrolné podpole: r

500 1# - Smerovanie odkazu – pozri aj

 • Relationship information: Manželka:
 • Personal name: Olivová, Věra,
 • Dates associated with a name: 1926-2015
 • Control subfield: r

670 ## - Zdroj nájdených informácií

 • Zdroj citácie: Dějiny starověkého světa, 1998

670 ## - Zdroj nájdených informácií

 • Zdroj citácie: www(Národní knihovna České republiky), cit. 17.12.2013;
 • Nájdená/získaná informácia: autorizovaná forma; vlastné meno; biografické údaje; profesijné údaje

670 ## - Zdroj nájdených informácií

 • Zdroj citácie: Kdo je kdo v České republice na přelomu 20. století, 1998;
 • Nájdená/získaná informácia: autorizovaná forma; biografické údaje; profesijné údaje

670 ## - Zdroj nájdených informácií

 • Zdroj citácie: Tomeš, Josef a kolektiv: Český biografický slovník XX. století. II. díl, K-P, 1999; profesijné údaje

678 0# - BIOGRAPHICAL OR HISTORICAL DATA

 • Biographical or historical data: Český historik a klasický filológ, vysokoškolský učiteľ, prof. PhDr., DrSc., publikácie z oblasti starovekých dejín, * 23. november 1923, Praha, Česko

856 42 - ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS

958 ## -

 • : BC

958 ## -

 • : CZ

999 ## -

 • : VIRTUA4 xcze

Prevádzkované v systéme Koha