Základný náhľad Náhľad MARC

Autorita Osobné meno

Počet záznamov, v ktorých sa používa: 0

001 - Evidenčné číslo záznamu

 • Kontrolné pole: 161153

003 - Identifikátor kontrolného čísla

 • Kontrolné pole: SK-MaSNL

005 - Dátum a čas posledného spracovania

 • Kontrolné pole: 20201006144216.0

008 - Údaje pevnej dĺžky

 • Údaje pevnej dĺžky: 200321 n|az|nnaabn a aaa

024 7# - Iný štandardný identifikátor

 • Štandardné číslo alebo kód: SNLaut0047283
 • Zdroj čísla alebo kódu: skmasnl

035 ## - Systémové kontrolné číslo

 • Systémové číslo: (SNKMA)ma200103437

040 ## - Zdroj katalogizácie

 • Pôvodná katalogizačná agentúra: SNKMA
 • Kód jazyka katalogizácie: slo
 • Agentúra prepisujúca záznam: SNKMA
 • Skratka použitých pravidiel popisu: rda

042 ## - Kód autentifikácie/autorizácie

 • Autentifikačný/autorizačný kód: SNK_NB12

046 ## - Špeciálne kódované údaje

 • Rok narodenia: 1867
 • Rok úmrtia: 1950

100 1# - Hlavné záhlavie - osobné meno

 • Osobné meno: Šrobár, Vavro,
 • Dátumy spojené s menom: 1867-1950

368 ## -

 • : prof.
 • : MUDr.

370 ## - Súvisiace miesta

 • Miesto narodenia: Lisková, Slovensko
 • Miesto úmrtia: Olomouc, Česko
 • Súvisiaca krajina: Slovensko
 • Súvisiaca krajina: Česko
 • Iné súvisiace miesta: Ružomberok, Slovensko
 • Iné súvisiace miesta: Bratislava, Slovensko
 • Iné súvisiace miesta: Praha, Česko
 • Iné súvisiace miesta: Trenčianske Teplice
 • Dátum začiatku pôsobenia/činnosti: 1937

372 ## - Oblasť pôsobnosti

 • Oblasť pôsobnosti: politika
 • Oblasť pôsobnosti: politické strany
 • Oblasť pôsobnosti: literatúra
 • Oblasť pôsobnosti: publicistika
 • Oblasť pôsobnosti: medicína
 • Oblasť pôsobnosti: pedagogika

373 ## - Afiliácia

 • Afiliácia: Univerzita Komenského (Bratislava, Slovensko)
 • Dátum začiatku pôsobenia/činnosti: 1923
 • Dátum ukončenia pôsobenia/činnosti: 1937

373 ## - Afiliácia

 • Afiliácia: Univerzita Komenského (Bratislava, Slovensko). Lekárska fakulta

374 ## - Povolanie

 • Povolanie: politici
 • Povolanie: politici
 • Povolanie: spisovatelia
 • Povolanie: publicisti
 • Povolanie: redaktori
 • Povolanie: lekári
 • Povolanie: pedagógovia

375 ## - Pohlavie

 • Pohlavie: muž

377 ## - Súvisiaci jazyk

 • Kód jazyka: slo

400 1# - Smerovanie odkazu - pozri

 • Osobné meno: Šrobár, Vavro Ján,
 • Dátumy spojené s menom: 1867-1950

400 1# - Smerovanie odkazu - pozri

 • Osobné meno: Šrobár, V.,
 • Doplnky a tituly spojené s menom, iné neţ dátumy: DR.

500 1# - Smerovanie odkazu – pozri aj

 • Relationship information: Pseudonym:
 • Personal name: Bielik, Andrej,
 • Dates associated with a name: 1867-1950
 • Control subfield: r

500 1# - Smerovanie odkazu – pozri aj

 • Relationship information: Pseudonym:
 • Personal name: Dvorský, Ján,
 • Dates associated with a name: 1867-1950
 • Control subfield: r

500 1# - Smerovanie odkazu – pozri aj

 • Relationship information: Pseudonym:
 • Personal name: Lieskovan, V.,
 • Dates associated with a name: 1867-1950
 • Control subfield: r

500 1# - Smerovanie odkazu – pozri aj

 • Relationship information: Pseudonym:
 • Personal name: Lieskovan, Vavro,
 • Dates associated with a name: 1867-1950
 • Control subfield: r

500 0# - Smerovanie odkazu – pozri aj

 • Relationship information: Pseudonym:
 • Personal name: Očitý svedok,
 • Dates associated with a name: 1867-1950
 • Control subfield: r

500 0# - Smerovanie odkazu – pozri aj

 • Relationship information: Pseudonym:
 • Personal name: Pozorovateľ,
 • Dates associated with a name: 1867-1950
 • Control subfield: r

500 0# - Smerovanie odkazu – pozri aj

 • Relationship information: Pseudonym:
 • Personal name: Slovenský buditeľ,
 • Dates associated with a name: 1867-1950
 • Control subfield: r

670 ## - Zdroj nájdených informácií

 • Zdroj citácie: Jeho: Československá otázka a hlasisti, 1927

670 ## - Zdroj nájdených informácií

 • Zdroj citácie: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia, 2001,
 • Nájdená/získaná informácia: autorizovaná forma

670 ## - Zdroj nájdených informácií

 • Zdroj citácie: Leikert, J.: 111 Osobností Slovenska, 2009;
 • Nájdená/získaná informácia: profesijné údaje

670 ## - Zdroj nájdených informácií

 • Zdroj citácie: Slovenský biografický slovník, V. zväzok, R-Š, 1992;
 • Nájdená/získaná informácia: biografické údaje; profesijné údaje

670 ## - Zdroj nájdených informácií

 • Zdroj citácie: Ormis, J. V.: Slovník slovenských pseudonymov, 1944;
 • Nájdená/získaná informácia: pseudonymy

670 ## - Zdroj nájdených informácií

 • Zdroj citácie: Anketa o československej vzájemnosti, 1919;
 • Nájdená/získaná informácia: iná forma mena - DR. V. Šrobár

670 ## - Zdroj nájdených informácií

 • Zdroj citácie: www(Osobnosti, najvýznamnejšie osobnosti Slovenska), cit. 18.7.2017;
 • Nájdená/získaná informácia: afiliácie

670 ## - Zdroj nájdených informácií

 • Zdroj citácie: www(Slovenská národná knižnica), cit. 18.7.2017;
 • Nájdená/získaná informácia: iná forma mena

678 0# - BIOGRAPHICAL OR HISTORICAL DATA

 • Biographical or historical data: Politik, prozaik, publicista, lekár, pedagóg, redaktor, minister školstva a financií, ústredná postava medzivojnovej slovenskej politiky v Česko-Slovensku, stúpenec národnej jednoty Čechov a Slovákov, prof. MUDr., * 9. august 1867, Lisková - † 6. december 1950, Olomouc, Česko, pochovaný v Bratislave

856 42 - ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS

999 ## -

 • : VIRTUA40 xslo

Prevádzkované v systéme Koha