Základný náhľad Náhľad MARC

Autorita Osobné meno

Počet záznamov, v ktorých sa používa: 0

001 - Evidenčné číslo záznamu

 • Kontrolné pole: 161108

003 - Identifikátor kontrolného čísla

 • Kontrolné pole: SK-MaSNL

005 - Dátum a čas posledného spracovania

 • Kontrolné pole: 20201103110925.0

008 - Údaje pevnej dĺžky

 • Údaje pevnej dĺžky: 201006 n|az|nnaabn naaaa

024 7# - Iný štandardný identifikátor

 • Štandardné číslo alebo kód: SNLaut0047238
 • Zdroj čísla alebo kódu: skmasnl

040 ## - Zdroj katalogizácie

 • Pôvodná katalogizačná agentúra: SNKMA
 • Kód jazyka katalogizácie: slo
 • Agentúra prepisujúca záznam: SNKMA
 • Skratka použitých pravidiel popisu: rda

042 ## - Kód autentifikácie/autorizácie

 • Autentifikačný/autorizačný kód: SNK_NB1

046 ## - Špeciálne kódované údaje

 • Rok narodenia: 1944

100 1# - Hlavné záhlavie - osobné meno

 • Osobné meno: Hajko, Dalimír,
 • Dátumy spojené s menom: 1944-

368 ## -

 • : prof.
 • : PhDr.
 • : DrSc.

370 ## - Súvisiace miesta

 • Miesto narodenia: Mýtna, Slovensko
 • Súvisiaca krajina: Slovensko
 • Iné súvisiace miesta: Nitra, Slovensko

372 ## - Oblasť pôsobnosti

 • Oblasť pôsobnosti: literatúra
 • Oblasť pôsobnosti: literárna kritika
 • Oblasť pôsobnosti: filozofia

373 ## - Afiliácia

 • Afiliácia: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Filozofická fakulta. Katedra kulturológie

374 ## - Povolanie

 • Povolanie: literárni kritici
 • Povolanie: filozofi

375 ## - Pohlavie

 • Pohlavie: muž

377 ## - Súvisiaci jazyk

 • Kód jazyka: slo

670 ## - Zdroj nájdených informácií

 • Zdroj citácie: Básnický svet Jána Šimonoviča, 2019:
 • Nájdená/získaná informácia: t.p. (Dalimír Hajko)

670 ## - Zdroj nájdených informácií

 • Zdroj citácie: Encyclopaedia Beliana. Piaty zväzok, Galb-Hir, 2007;
 • Nájdená/získaná informácia: autorizovaná forma; biografické údaje; profesijné údaje

670 ## - Zdroj nájdených informácií

 • Zdroj citácie: Leikert, J.: Hľadanie pochopenia medzi ľuďmi : (rozhovor s prof. PhDr. Dalimírom Hajkom, DrSc., filozofom a literárnym vedcom). In: Slovenské pohľady. Roč. IV.+127, č. 7-8 (2011), s. 98-107 ;
 • Nájdená/získaná informácia: profesijné údaje

678 0# - BIOGRAPHICAL OR HISTORICAL DATA

 • Biographical or historical data: Literárny kritik, filozof, vysokoškolský učiteľ, prof. PhDr., DrSc.,* 5. júl 1944, Mýtna

958 ## -

 • : BX

999 ## -

 • : VIRTUA40 xslo

Prevádzkované v systéme Koha