Základný náhľad Náhľad MARC

Autorita Osobné meno

Počet záznamov, v ktorých sa používa: 0

001 - Evidenčné číslo záznamu

 • Kontrolné pole: 160288

003 - Identifikátor kontrolného čísla

 • Kontrolné pole: SK-MaSNL

005 - Dátum a čas posledného spracovania

 • Kontrolné pole: 20210520113507.0

008 - Údaje pevnej dĺžky

 • Údaje pevnej dĺžky: 201006 n|az|nnaabn a aaa

024 7# - Iný štandardný identifikátor

 • Štandardné číslo alebo kód: SNLaut0046418
 • Zdroj čísla alebo kódu: skmasnl

039 #9 -

 • : 202104282144
 • : csnk01
 • : 202104282143
 • : csnk01
 • : 202010061613
 • : VLOAD
 • : 202010061450
 • : VLOAD
 • : 201709290942
 • : csnk10

040 ## - Zdroj katalogizácie

 • Pôvodná katalogizačná agentúra: SNKMA
 • Kód jazyka katalogizácie: slo
 • Agentúra prepisujúca záznam: SNKMA
 • Skratka použitých pravidiel popisu: rda

042 ## - Kód autentifikácie/autorizácie

 • Autentifikačný/autorizačný kód: SNK_NB2

046 ## - Špeciálne kódované údaje

 • Rok narodenia: 1927
 • Rok úmrtia: 2017

100 1# - Hlavné záhlavie - osobné meno

 • Osobné meno: Růžičková, Zuzana,
 • Dátumy spojené s menom: 1927-2017

368 ## -

 • : prof.
 • : Mgr.

370 ## - Súvisiace miesta

 • Miesto narodenia: Plzeň, Česko
 • Miesto úmrtia: Praha, Česko
 • Súvisiaca krajina: Česko
 • Iné súvisiace miesta: Praha, Česko

372 ## - Oblasť pôsobnosti

 • Oblasť pôsobnosti: vážna hudba
 • Oblasť pôsobnosti: hra na čembale

373 ## - Afiliácia

 • Afiliácia: Akademie múzických umění v Praze
 • Dátum začiatku pôsobenia/činnosti: 1951

373 ## - Afiliácia

 • Afiliácia: Vysoká škola múzických umení v Bratislave
 • Dátum začiatku pôsobenia/činnosti: 1978
 • Dátum ukončenia pôsobenia/činnosti: 1982

374 ## - Povolanie

 • Povolanie: čembalistky
 • Povolanie: hudobné pedagogičky
 • Povolanie: vysokoškolské učiteľky

375 ## - Pohlavie

 • Pohlavie: žena

377 ## - Súvisiaci jazyk

 • Kód jazyka: cze

400 1# - Smerovanie odkazu - pozri

 • Označenie vzťahu/Odkazovacia fráza: Meno získané vydajom:
 • Osobné meno: Kalabisová, Zuzana,
 • Dátumy spojené s menom: 1927-2017
 • Kontrolné podpole: r

500 1# - Smerovanie odkazu – pozri aj

 • Relationship information: Manžel:
 • Personal name: Kalabis, Viktor,
 • Dates associated with a name: 1923-2006
 • Control subfield: r

670 ## - Zdroj nájdených informácií

 • Zdroj citácie: Kdo je kdo : osobnosti české současnosti, 2005;
 • Nájdená/získaná informácia: autorizovaná forma; meno získané vydajom; biografické údaje; profesijné údaje

670 ## - Zdroj nájdených informácií

 • Zdroj citácie: Tomeš, Josef a kolektiv: Český biografický slovník XX. století, III. díl, Q-Ž, 1999;
 • Nájdená/získaná informácia: autorizovaná forma; biografické údaje; profesijné údaje

670 ## - Zdroj nájdených informácií

 • Zdroj citácie: www(Opera+), cit. 29.9.2017;
 • Nájdená/získaná informácia: dátum a miesto úmrtia

678 0# - BIOGRAPHICAL OR HISTORICAL DATA

 • Biographical or historical data: Česká čembalistka, hudobná pedagogička, vysokoškolská učiteľka, prof. Mgr., * 14. január 1927, Plzeň, Česko - † 27. september 2017, Praha, Česko

856 42 - ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS

958 ## -

 • : BC

958 ## -

 • : CZ

999 ## -

 • : VIRTUA4 xcze

999 ## -

 • : VTLSSORT0010*0080*0240*0390*0400*0420*0460*1000*3680*3700*3720*3730*3731*3740*3750*3770*4000*5000*6700*6701*6702*6780*8560*9580*9581*9991

Prevádzkované v systéme Koha