Základný náhľad Náhľad MARC

Autorita Osobné meno

Počet záznamov, v ktorých sa používa: 0

001 - Evidenčné číslo záznamu

 • Kontrolné pole: 149831

003 - Identifikátor kontrolného čísla

 • Kontrolné pole: SK-MaSNL

005 - Dátum a čas posledného spracovania

 • Kontrolné pole: 20201006143904.0

008 - Údaje pevnej dĺžky

 • Údaje pevnej dĺžky: 200321 n|ac|nnaabn a aaa

024 7# - Iný štandardný identifikátor

 • Štandardné číslo alebo kód: SNLaut0035961
 • Zdroj čísla alebo kódu: skmasnl

040 ## - Zdroj katalogizácie

 • Pôvodná katalogizačná agentúra: SNKMA
 • Kód jazyka katalogizácie: slo
 • Agentúra prepisujúca záznam: SNKMA

042 ## - Kód autentifikácie/autorizácie

 • Autentifikačný/autorizačný kód: SNK_NB

100 0# - Hlavné záhlavie - osobné meno

 • Osobné meno: Matúš,
 • Doplnky a tituly spojené s menom, iné než dátumy: svätý,
 • Dátumy spojené s menom: 1. stor.

400 0# - Pozri - osobné meno

 • Osobné meno: Matúš,
 • Doplnky a tituly spojené s menom, iné než dátumy: apoštol,
 • Dátumy spojené s menom: 1. stor.

400 0# - Pozri - osobné meno

 • Osobné meno: Matúš,
 • Doplnky a tituly spojené s menom, iné než dátumy: sv.,
 • Dátumy spojené s menom: 1. stor.

400 0# - Pozri - osobné meno

 • Osobné meno: Svätý Matúš Apoštol,
 • Dátumy spojené s menom: 1. stor.

400 0# - Pozri - osobné meno

 • Osobné meno: Apoštol Matúš,
 • Dátumy spojené s menom: 1. stor.

400 0# - Pozri - osobné meno

 • Osobné meno: Svätý apoštol Matúš Evanjelista,
 • Dátumy spojené s menom: 1. stor.

670 ## - Zdroj nájdených informácií

 • Zdroj citácie: Čížek, A.: Synaxár : Životy svätých, 1998; autorizovaná forma; biografické údaje

670 ## - Zdroj nájdených informácií

 • Zdroj citácie: www(Životopisy svätých), cit. 16.3.2014; biografické údaje

678 0# - Biografické alebo historické údaje

 • Biografické alebo historické údaje: Jeden z dvanástich apoštolov Ježiša Krista, evanjelista, svätec

856 42 - Elektronické umiestnenie a prístup

999 ## -

 • : VIRTUA40 xslo

Prevádzkované v systéme Koha