Základný náhľad Náhľad MARC

(Geografický názov)

Táto autorita nie je použitá v žiadnom zázname.

Mara medvedia (Slovensko : jaskyňa)

Mara medvedia (jaskyňa) pozostáva z jedinej 12,5 m dlhej šikmo klesajúcej chodby. V štvrtohorách pravdepodobne odvádzala ponárajúce sa vodné toky do vápencového masívu. Sintrová výzdoba jaskyne je zastúpená ojedinelými odumretými nátekmi, hráškovitými útvarmi a drobnými zvyškami po stalaktitoch. Našli sa tu úlomky keramiky, patriacej do pilinskej kultúry v mladšej dobe bronzovej.Zdroj:
  • Hochmuth, Z.: Krasové územia a jaskyne Slovenska, 2008; autorizovaná forma; faktografické údaje

Prevádzkované v systéme Koha