Základný náhľad Náhľad MARC

(Geografický názov)

Táto autorita nie je použitá v žiadnom zázname.

Monosa (Cerová vrchovina, Slovensko : vrch)

Monica (584 m n. m.) je vrch v pohorí Cerová vrchovinaNa základe § 18 ods. 7 zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov sa v úradnom styku využívajú geografické názvy určené v Zozname štandardizovaných vžitých názvov - exonymZdroj:
  • Názvoslovné informácie, č.54. Bratislava : Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, 2014, cit. 3.4.2020; autorizovaná forma; iná forma názvu
  • Atlas krajiny Slovenskej republiky. Banská Bystrica : Slovenská agentúra životného prostredia, 2002; faktografické údaje
Zdroje z internetu:

Prevádzkované v systéme Koha