Základný náhľad Náhľad MARC

(Geografický názov)

Táto autorita nie je použitá v žiadnom zázname.

Tvarožná (Bobrovník, Slovensko)

Obec Tvarožná vpolovici 19. storočia splynula s obcou Bobrovník.Poznámka: Obec Hliník, Tvarožná, Sestrč a Nežitovce splinuli v polovici 19. storočia s obcou Bobrovník.Zdroj:
  • www(E-obce Slovensko), cit. 21.7.2017; autorizovaná forma; faktografické údaje
Zdroje z internetu:

Prevádzkované v systéme Koha