Základný náhľad Náhľad MARC

(Geografický názov)

Táto autorita nie je použitá v žiadnom zázname.

Vyšný Orlík (Slovensko)

Obec na Slovensku v okrese Svidník. Obec založili na zákupnom práve v chotári obce Nižný Orlík v 14. storočí a spomína sa z roku 1414 ako súčasť panstva Makovica. Obec je doložená z roku 1414.Zdroj:
  • Adamová, M. a kol.: Encyklopédia miest a obcí Slovenska, 2005; autorizovaná forma; faktografické údaje
  • www(E-obce Slovensko), cit. 14.8.2017; iná forma názvu
Zdroje z internetu:

Prevádzkované v systéme Koha