Základný náhľad Náhľad MARC

(Geografický názov)

Táto autorita nie je použitá v žiadnom zázname.

Chránený areál Abrahámsky park (Slovensko)

Ochrana historického parku, ktorý vznikol v 19. storočí pretvorením z lužného lesa ako súčasť okolia kaštieľa (dnes nahradeného detskou ozdravovňou). Park priamo prechádza do lesného komplexu Časlov.Zdroj:
  • www(Enviroportal, štátny zoznam osobitne chránených častí prírody SR), cit. 4.9.2019; autorizovaná forma; faktografické údaje
  • www(Memory od Nature; historické parky), cit. 4.9.2019; iná forma názvu
  • Atlas krajiny Slovenskej republiky. Bratislava : Ministerstvo životného prostredia SR, 2002; faktografické údaje
Zdroje z internetu:

Prevádzkované v systéme Koha