Základný náhľad Náhľad MARC

(Geografický názov)

Táto autorita nie je použitá v žiadnom zázname.

Nežitovce (Slovensko : zaniknutá obec)

Nežitovce boli do 19. storočia samostatná obec. V roku 1882 boli pričlenené k obci Bobrovník ako jeho osada. Počas výstavby vodnej nádrže Liptovská Mara došlo k zatopeniu časti obce Bobrovník aj s jeho priľahlými osadami Tvarožná, Hliník, Nežitovce a Sestrč.Poznámka: Obec Hliník, Tvarožná, Sestrč a Nežitovce splinuli v polovici 19. storočia s obcou Bobrovník.Zdroj:
  • Adamová, M. a kol.: Encyklopédia miest a obcí Slovenska, 2005; autorizovaná forma
  • www(MY Liptov), cit. 13.11.2019; odkazová forma
  • www(orava-liptov.sk), cit. 13.11.2019; faktografické údaje
Zdroje z internetu:

Prevádzkované v systéme Koha