Základný náhľad Náhľad MARC

(Geografický názov)

Táto autorita nie je použitá v žiadnom zázname.

Fiľakovská brázda (Cerová vrchovina, Slovensko : pohorie)

Fiľakovská brázda je krajinný podcelok v Cerovej vrchovine. Na západe ho ohraničuje Mučínska vrchovina, na severe Rimavská kotlina, na severovýchode Bučenská vrchovina, na východe a juhu Hajnáčska vrchovina. Brázdu tvorí niva riečky Beliny a priľahlá sprašová pahorkatinaZdroj:
  • Atlas krajiny Slovenskej republiky. Bratislava : Ministerstvo životného prostredia SR, 2002; autorizovaná forma
  • Košický, D.-Ivanič, B.: Geomorfologické členenie Slovenska. Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011, cit. 25.2.2020; faktografické údaje
  • Encyclopaedia Beliana, Štvrtý zväzok, Eh-Gala, 2005; odkazová forma
Zdroje z internetu:

Prevádzkované v systéme Koha