Základný náhľad Náhľad MARC

(Geografický názov)

Táto autorita nie je použitá v žiadnom zázname.

Terchová (Slovensko)

Zdroj:
  • www(E-obce), cit. 18.7.2017; autorizovaná forma; faktografické údaje
  • Adamová, M. a kol.: Encyklopédia miest a obcí Slovenska, 2005; autorizovaná forma
Zdroje z internetu:

Prevádzkované v systéme Koha