Základný náhľad Náhľad MARC

(Geografický názov)

Táto autorita nie je použitá v žiadnom zázname.

Prírodná pamiatka Babiná (Slovensko)

Babiná je prírodná pamiatka v správe štátnej ochrany prírody Biele Karpaty. Nachádza sa v v katastrálnom území obce Bohunice v okrese Ilava v Trenčianskom kraji. Územie bolo vyhlásené v roku 2002 na rozlohe 23,6659 ha a je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty. Predmetom ochrany je krovinami zarastajúci pasienok a opustený lom nad obcou s výskytom vzácnych teplomilných rastlín a živočíchovZdroj:
  • www(Enviroportal, štátny zoznam osobitne chránených častí prírody SR), cit. 10.9.2019; autorizovaná forma; faktografické údaje
Zdroje z internetu:

Prevádzkované v systéme Koha